Dette sagnet er fra Skiptvet i Østfold. Informanten er Syver Andreassen og det ble nedtegnet i 1925. På Kirkerød i Skiptvedt bodde den en nisse på gården. Mannen var veldig fornøyd med sin nisse. Når mannen hadde vært ute og kjørt om julekvelden, lot han alltid hesten stå. Nissen sørget for å få hesten inn og stelt og gitt den for.

Engang var det som vanlig satt ut grøt og hengt ut en vadmelsbukse for nissen. Dette var mannens gave til nissen. Mannen satt fra seg hesten og gikk inn. Det mannen ikke fikk med seg, var at en eller annen byttet ut vadmelsbuksa som hang der, med en skinnbukse.

Etter en stund fikk mannen se at hesten fortsatt sto ute. Mannen ble rasende, bannet og gikk og satt inn hesten selv. Nå skulle nissen bort fra gården, bestemte mannen. Han tok børsa si og fløy rundt husene og skjøt rundt seg. Mens han holdt på, fikk han med ett høre en stemme rope:

– Det er for kaldt med skinnbukse! Det er for kaldt med skinnbukse.