En fortelling fra Japan
Kilde: Jan Knappert, an Encyclopedia of myth and legend Pacific Mythology

En landeier elsket å skyte fugler. Men mannen hadde to døtre som på sin side elsket fuglene og ba sin far stadig vekk om å slutte å skyte fuglene.

En dag var det en nabo som ba han om å skyte to storker. Naboen sa at de åt opp all fisken i dammen. De to jentene tok seg av de to storkene, de to hvite fuglene som akkurat hadde lagt egg i et rede. De bestemte seg for å kle seg ut som to storker. Dette gjorde de og de stilte seg ved fiskedammen og der sto de uten å bevege seg.

Faren snek seg inn mot dammen og fikk snart se to fugler stå der. Han skjøt og bommet ikke. To fugler falt døde om. Faren gravla selv sine to døtre og sverget på å aldri skade noe levende igjen.