Fra Romania

I gamle dager, i et land langt borte hadde de unge samlet seg og blitt enige om å kvitte seg med alle gamle menn. De ville ikke ha visdommen deres eller rådene deres, for de visste best selv, og var minst like flinke. De gamle kvinnene kunne brukes til å passe barn. De gamle mennene hadde levd sitt liv, og det var det!
Landet ble styrt av en ung konge som var helt enige i ungdommenes ideer. Han sendte ut ordre om at alle gamle skulle drepes. Ordren ble utført med stor iver. Men blant disse unge menneskene levde det bonde som var svært glad i faren sin. Han hadde ikke hjerte til å se ham bli drept, så han gjemte faren sin i en hule i skogen. Her besøkte han ham hver natt når ingen kunne se ham.

Dette gikk greit en stund, men så ble det hungersnød i landet. En tørkesommer etterfulgt av en svært streng vinter gjorde at folk måtte spise såkorn og settepoteter. Når våren kom var de utsultet og hadde ingenting de kunne så. Den unge bonden hadde stadig med mindre mat til sin far, og faren så med bekymring at sønnen ble stadig tynnere og blekere. Da han fikk rede på tingenes tilstand, sa faren: ”Så fort det er mulig å pløye, skal du sørge for å pløye opp hele gårdsplassen og hele veien opp til gården.” Sønnen gjorde som faren hadde sagt og da en tid var gått begynte det å spire. Sønnen kjente igjen både korn, poteter, mais og flere sorter grønnsaker.
Dette kom kongen for øre, og kalte den unge bonden til seg og sa: ”Dette har du ikke funnet på selv. Si meg sannheten, og jeg skal spare livet ditt.” Bonden fortalte om faren i hulen og om rådet hans. Kongen hentet den gamle mannen til slottet og spurte: ”Hvorfor ba du sønnen din pløye opp gårdsplassen og veien?”
”Hvert år har all slags avling blitt fraktet opp veien og over tunet.” svarte den gamle. ”Frø av alle slag er blitt tråkket ned i bakken. Der ville de ha råtnet, men når jorda ble pløyd, fikk de luft og lys nok til å spire. Nå får vi både mat og frø til å plante neste år.”
Da den unge kongen hørte visdommen i disse ordene, innså han hvor dum og korttenkt han hadde vært. Han omgjorde sin ordre og bestemte i stedet at alle menn skulle leve hele sitt liv i fred og respekt.