Dette innlegget er beskrivelse av en øvelse jeg laget til et opplegg hvor deltakerne arbeidet med å lære seg norsk. Øvelsen er tenkt på deltakere som arbeider med et nytt språk. Før øvelsen har de begynte å arbeide med en bestemt fortelling basert på deres eget liv. Disse fortellingene kjenner jeg til som leder og basert på fortellingene vil jeg skrive ned en rekke ord på lapper som deltakerne skal sette sammen i forhold til fortelling og ikke ordgruppe eller lignende. Lapper fra alle fortellingene blandes og spres.

Som et eksempel:

En av deltakerne forteller en fortelling om en rød dagbok hun fikk som 15 åring. Ordene jeg har skrevet ned på lapper er:

Bok

Rød

Skrive

Lese

Men for å skape en ekstra spenning legger jeg også inn ord som tilsynelatende ikke finnes i fortellingen som:

Hemmelighet

Håndskrift

Blekk

Det skal være 7 lapper til hver fortelling. Disse lappene spres utover et bord og deltakerne må samarbeide med å samle de riktige lappene tilhørende en fortelling.