Den blinde fortelleren er et nytt motiv som går igjen. Myten forteller at Homer var blind, dette finnes det ingen sikre kilder på. Men Kobzar, en tradisjon som endte tragisk, der var man blinde. Kobzar var en skaldetradisjon og et av kriteriene for å være utvalgt, var at du måtte være blind.

Den sterke og spesielle ukrainske skaldetradisjonen fikk en brå slutt 1939. Stalin arrangerte en konferanse, hvor alle skaldene ble invitert. Og med alle samlet under et tak, likviderte han dem alle. Dessverre, en tradisjonell slutt for mange skalder.