Mimesis i krise er et prosjekt som ble støttet av Federation for European storytelling og Oslo kommune. Prosjektet besto av å digitalisere lydfortellinger for mediet Podkast, samt en spørreundersøkelse for anonyme lyttere. Ideen var blant annet basert på «paper performance» og «performance lecture», en genre som strekker seg tilbake til 1960 tallet med røtter i utøvende og konseptuell kunst. Dette var Podkast serie som kombinerte muntlig fortellerkunst med akademia. Hver episode hadde et tema for å sette i gang en dialogisk refleksjon hos lytteren. Materialet kombinerte egne erindringer, tradisjonelle fortellinger, teorier av Bakhtin, Ricoeur, Merlaeu-Ponty, Gumbrecht med flere som på hver sin måte tar opp sosiale relasjoner, kroppsliggjort kunnskap, nærvær også videre. I tillegg var det dokumentariske biter som hvor jeg snakker fra Vår frelses gravlund, ved eventyrbroa i Oslo samt flere steder.

Lydbildene var hentet fra egne opptak som lytteren skulle kjenne igjen som skrelle poteter, vandring, regn og så videre. Disse lydene fikk en «flerfunksjon» hvor de også fungerte som emosjonelle minner og abstrakte lydlandskap.

Opptakene ble i begynnelsen gjort på baderom hjemme, men ettersom Oslo «åpnet» flyttet jeg over til et kontor. Materialet ble redigert og bearbeidet gjennom datamaskin og deretter distribuert til omverden.

Ti episoder er nå lagt ut og det som gjenstår er å analysere funnene, samt å skrive en akademisk artikkel, men det ligger utenfor den finansielle støtten. Hver lydfortelling ble laget i to språklige versjoner. Ved å trykke på titlene kommer du til den enkelte episoden.

De ti episodene besto av følgende:

Det handler ikke om mine tårer – i lydfortellingen blandes en personlig fortelling om min sønns død med fortellingen om Kong Rere og barnløshet fra norrøn diktning.
Er jeg ikke menneskelig nok for deg – denne omhandler overgrep – det er en fortelling om den danske kongen Helges møte med en alv fra norrøn fornaldersaga og en personlig opplevelse fra barndommen.
Jeg husker Fru J – her ble Volsetåtten fra Flatey boka fortalt, brutt av den personlige fortellingen om en lærer fra videregående skole.
Begynnelser om første gang – i denne lydfortellingen formidler jeg både gresk og norrøn skapelse av verden – fokuset er å komme fram til begrepene Kairos og Kronos.
Jeg kjenner ikke tante Ebba – her fortelles det om hva som skjer med fortellinger som ikke blir fortalt, kombinert med en del fra sagatradisjon.
Hun er under grunnen – denne episoden handler om landskap og hvordan minnene blir lag i et landskap, det fortelles sagn og personlig fortelling.
Isolert – serien nå er fokusert på den isolerte kvinnen, her fortelles det om Gunnlod fra norrøn mytologi som er stengt inne i et fjell og en autobiografisk fortelling om noe som oppdages i en leilighet
Isolert 1 – i denne lydfortellingen fortelles den norske varianten av såkalt «selkie – fortelling» – hvor en kvinne blir røvet og må leve et liv som ikke er hennes.
Isolert 3 – i fortellingen fortelles det en samisk fortelling om en kvinne som blir til en bjørn.
Siste Episode – denne lydfortellingen hadde fokus på døden, hvor en mann dør og kommer tilbake for å trøste sin sørgende kone, fortellingen er hentet fra norrøn diktning. Videre hvordan døden er et element i våre liv.

Lydfortellingene ble distribuert gjennom soundcloud, ITunes (Fortellerkunstner), samt sosiale medier og nyhetsbrev. Videre ble de lagt ut på Podkast plattformen Acast. Prosjektet ble kontekstualisert gjennom innlegg her på bloggen.

Målgruppen for prosjektet var voksne.

I prosjektet ble britiske Paula Crutchlow brukt som konsulent og samtale partner. En episode hadde også veiledning av regissør Aslak Moe fra Fortellerfestivalen.

Spørreundersøkelsen finner du her, den blir avsluttet 15. oktober.