Mimesis i krise var et prosjekt gjennomført våren 2020. Prosjektet var en reaksjon på nedstengingen av Norge mars 2020. Dette prosjektet gikk ut på å skape ti lydfortellinger for mediet Podkast, hvor målet var å se på hvilke virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom. Med estetiske virkemidler mener jeg her bevisste valg som blir gjort for å fremme en kunstnerisk identitet. Prosjektet ble støttet av FEST og Oslo kommune og er nå i en fase hvor materialet skal bearbeides.
Mimesis i krise – sjette episode

Mimesis i krise – sjette episode

I denne sjette lydfortellingen i prosjektet Mimesis i krise handler det om landskap. Landskapet er et møte mellom kropp og sted. I fortellingen undrer jeg meg over hvordan et landskap bærer våre minner. Jeg beskriver en vei jeg gikk i ni år, en vei som også andre...

De som ikke har fortellinger

De som ikke har fortellinger

I den femte episoden av Mimesis i krise (MiK) forteller jeg om Ebba som det ikke er noe å fortelle om. Jeg gjør et forsøk på å spore hennes liv hvor jeg begynner med barndommen og stort lengre kommer jeg vel ikke. Det er ulike klipp med i lydfortellingen. Det er moren...

Mimesis i krise: Begynnelser

Mimesis i krise: Begynnelser

I fjerde episode i dette prosjektet som du kan høre her tar jeg for meg første gang og begynnelser. Og det er nok denne lydfortellingen jeg er mest fornøyd med. På stedet i prosessen behersket jeg virkemidlene nok til å mestre en frihet. Lydfortellingen inneholder...

Mimesis i krise: det ikke planlagt i det planlagte

Mimesis i krise: det ikke planlagt i det planlagte

Jeg er fortsatt i prosessen med å analysere dataene fra prosjektet som begynte for nesten et år siden. Ja, så lang tid kan det ta i en pandemi, likevel føles det som om det skjedde rett rundt hjørnet. I den tredje episoden er temaet erotikk. Som i de andre episodene...

Mimesis i krise: Er jeg ikke et menneske nok for deg

Mimesis i krise: Er jeg ikke et menneske nok for deg

Jeg sitter og hører gjennom andre episode i prosjektet «Mimesis i krise». Som nevnt her, er jeg i en fase hvor jeg må gå over dataene i prosjektet, jeg må gi empirien (som det kalles) en form eller mening. Deretter skal dette analyseres. Denne episoden handler om de...

Mimesis i krise – digitalisering av seg selv

Mimesis i krise – digitalisering av seg selv

Mimesis i krise var et prosjekt gjennomført våren 2020. Prosjektet var en reaksjon på nedstengingen av Norge mars 2020. Snart tok fortellere til å formidle gjennom digitale medier, gjerne i form av live strøming på Facebook. Dette prosjektet gikk ut på å skape ti...

Mimesis in Crisis

Mimesis in Crisis

Mimesis in crisis is a project that was supported by the Federation for European storytelling and the municipality of Oslo. The project consisted of digitizing audio narratives for the medium Podcast, as well as a survey for anonymous listeners. The idea was based,...

Mimesis i krise

Mimesis i krise

Mimesis i krise er et prosjekt som ble støttet av Federation for European storytelling og Oslo kommune. Prosjektet besto av å digitalisere lydfortellinger for mediet Podkast, samt en spørreundersøkelse for anonyme lyttere. Ideen var blant annet basert på «paper...

To episoder

To episoder

Den siste tiden har jeg lagt ut to nye episoder av prosjektet «Mimesis i Krise», den tredje episoden kommer en gang denne uken. Når de tre episodene er ute, har jeg to igjen. Den sjette episoden tar for seg de veiene vi går, og hvordan minnet forholder seg til...