Hver dag forteller vi fortellinger om oss selv. Samtidig lever vi et liv i andres fortellinger. Dette er en fortellerstund som bygger over det norske folkeeventyret om Lurvehette. Fortellerstunden ønsker å se nærmere på vår narrative identitet – altså fortellingen vi forteller om oss selv og andre. Fortellerforestillingen blir formidlet gjennom ord og kroppsspråk, samt med spesial komponert musikk av Hedvig Mollestad. Hensiktene med fortellerstunden er å reflektere over fortellinger vi forteller om oss selv og andre, og det er åpent for dialog underveis i fortellingen.

Forestillingen handler om Lurvehette, en usedvanlig kvinnelig karakter som reflekterer ulike syn på jenter og kvinner. Lurvehette blir betraktet som stygg, men er likevel en hovedperson som må kjempe mot troll for rette opp i den ubalansen et samfunn har havnet i.

Del for del

Del for del

Som nevnt i innlegget her, fortalte jeg folkeeventyret om Lurvehette i fjor høst, altså min versjon av den, som jeg er ennå ikke helt på plass med. Lurvehette er et atypisk folkeeventyr, man faller for heltinnen som overhodet ikke oppfører seg slik det er forventet....