Common Ground Common Future er et Erasmus+KA2 prosjekt som har til hensikt å se hvordan arbeid med fortellinger kan styrke et individ og et felleskap gjennom kunnskap om og ferdighet i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. Prosjektet består av partnere fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. Dette to-årige prosjektet avsluttes med en to dagers konferanse høsten 2021.
Noe å tenke på når man lager kurs – online eller fysisk

Noe å tenke på når man lager kurs – online eller fysisk

Jeg har nå gått igjennom alle evalueringene av pilotene i EU prosjektet Common Ground Common Future. Pilotene hadde en form av kurs eller workshop og på forhånd hadde vi inndelt pilotene inn i følgende dramaturgi – eksposisjon (innledning, anslag), oppvarming,...

Performativ kolonisering

Performativ kolonisering

I prosjektet Common ground Common future ser vi på hvordan fortellinger blir fremmet for å øke ulikheter, men også hvordan fortellinger kan brukes til å forstå hverandre. Her tenker jeg det også gjelder å ha et kritisk blikk på seg selv som forteller. Jeg tilhører en...

Biografisk materiale

Biografisk materiale

I EU prosjektet Common Ground Common future, brukes det både tradisjonelle fortellinger som folkeeventyr og biografisk materiale, altså fortellinger som kommer fra levd liv. Nå legges det nok størst vekt på den siste kategorien, da man kanskje ofte forbinder...

Common Ground Common future: Konferanse

Common Ground Common future: Konferanse

Som avslutning på prosjektet Common Ground Common Future, vil vi arrangere en konferanse i Oslo. Her kommer litt informasjon om denne konferansen. Den globale fremveksten av populisme, nasjonalisme og isolasjonisme fungerer som drivstoff i konflikter og polarisering...

Piloter

Piloter

I det europeiske prosjektet Common ground common future har vi er vi ferdig fasen hvor det er gjennomført piloter for å prøve ut opplegg knyttet til stigmatisering og fortelling. I Norge har vi hatt tre ulike piloter, hvor masterstudenten og fortelleren Bintang Emilie...

Fortelling versus fortelling

Fortelling versus fortelling

Gjennom mediene har vi erfart disse dager at det man lever i ulike versjoner av virkeligheten. Selv de aller mektigste kan skape narrativer som ligger langt unna det andre mener er den korrekte versjonen. Dette er noe av fokuset til det europeiske prosjektet jeg...