Common Ground Common Future er et Erasmus+KA2 prosjekt som har til hensikt å se hvordan arbeid med fortellinger kan styrke et individ og et felleskap gjennom kunnskap om og ferdighet i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. Prosjektet består av partnere fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. Dette to-årige prosjektet avsluttes med en to dagers konferanse høsten 2021.
Sosialt utilpass

Sosialt utilpass

For noen dager jeg har vært igjennom denne uken! Norge åpnet forrige lørdag, hvilket kan ha innvirket på en hektisk uke. Det begynte allerede Søndagskveld for en uke siden. Da ble jeg intervjuet av min gode venninne Hilde i en samskrivingssituasjon arrangert av...

Den endeløse kjeden

Den endeløse kjeden

Hvor vanskelig er det ikke å tilgi? Det virker som om noe, et bilde, en handling, setter seg fast i en gruppe mennesker, og det skal mye til for å endre det forutinntatte. Det er det tror jeg dette sagnet forteller. En glemsel, kanskje av dovenskap, fører til en kjede...

Denne dagen

Denne dagen

I dag er den vanskelig dagen. En markering man skulle ha vært foruten. Jeg er ikke direkte berørt, det gjør dagen om til et paradoks, fordi jeg føler meg involvert. Noen år etter at Daniel døde, kikket jeg gjennom saker som sto igjen etter ham. Ja, for en slik...

Snow White was not kissed on the mouth

Snow White was not kissed on the mouth

Kissed. There has not been much random kissing in the time that has been. Perhaps the random kiss has disappeared in the order of social distancing. I must admit that it has been a long time since I accidentally kissed someone. It belonged to the time when I was much...

Fortellinger om konflikter

Fortellinger om konflikter

Det er muligens jeg har vært innom det området før. Jeg husker rett og slett ikke listene over fortellinger innenfor ulike områder jeg har lagt ut her på bloggen og ikke finner jeg tilbake til det heller, da det ikke er laget et kategoringssystem til det. Uansett, et...

Snøhvit ble ikke kysset på munnen

Snøhvit ble ikke kysset på munnen

Om du tror at Snøhvit ble kysset på munnen for å våkne, vil det si at du ikke kjenner Snøhvit fortelling slik den «egentlig» er, men Disneys versjon av fortellingen. Disney og andre populærkulturelle uttrykk har på mange måter overtatt formidling av kulturarv,...

Etikk

Etikk

Dette har utgangspunkt i et innlegg jeg hadde for KU-gruppen ved estetiske fag, Oslomet. Innenfor fortellermiljøet er det et begrep som kalles performativ kolonisering. Det vil si at fortellere uhemmet bruker fortellinger fra andre kulturer hvor vi legitimerer bruken...

Noe å tenke på når man lager kurs – online eller fysisk

Noe å tenke på når man lager kurs – online eller fysisk

Jeg har nå gått igjennom alle evalueringene av pilotene i EU prosjektet Common Ground Common Future. Pilotene hadde en form av kurs eller workshop og på forhånd hadde vi inndelt pilotene inn i følgende dramaturgi – eksposisjon (innledning, anslag), oppvarming,...

Performativ kolonisering

Performativ kolonisering

I prosjektet Common ground Common future ser vi på hvordan fortellinger blir fremmet for å øke ulikheter, men også hvordan fortellinger kan brukes til å forstå hverandre. Her tenker jeg det også gjelder å ha et kritisk blikk på seg selv som forteller. Jeg tilhører en...