Common Ground Common Future er et Erasmus+KA2 prosjekt som har til hensikt å se hvordan arbeid med fortellinger kan styrke et individ og et felleskap gjennom kunnskap om og ferdighet i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. Prosjektet består av partnere fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. Dette to-årige prosjektet avsluttes med en to dagers konferanse høsten 2021.
Common Ground Common future: Konferanse

Common Ground Common future: Konferanse

Som avslutning på prosjektet Common Ground Common Future, vil vi arrangere en konferanse i Oslo. Her kommer litt informasjon om denne konferansen. Den globale fremveksten av populisme, nasjonalisme og isolasjonisme fungerer som drivstoff i konflikter og polarisering...

Piloter

Piloter

I det europeiske prosjektet Common ground common future har vi er vi ferdig fasen hvor det er gjennomført piloter for å prøve ut opplegg knyttet til stigmatisering og fortelling. I Norge har vi hatt tre ulike piloter, hvor masterstudenten og fortelleren Bintang Emilie...

Fortelling versus fortelling

Fortelling versus fortelling

Gjennom mediene har vi erfart disse dager at det man lever i ulike versjoner av virkeligheten. Selv de aller mektigste kan skape narrativer som ligger langt unna det andre mener er den korrekte versjonen. Dette er noe av fokuset til det europeiske prosjektet jeg...