Her er en liste over ulike undereventyr. Undereventyr er en kategori innenfor folkeeventyr, også kalt de egentlige eventyrene. Denne listen er beregner på studenter i muntlig fortellerkunst og er ment for å gi dem en start til å komme i gang med å finne et undereventyr de kan fortelle i skolen. Trykk på tittelen og du kommer til fortellingen.

De syv ravner
Denne fortellingen er hentet fra brødrene Grimms samling av folkeeventyr. Fortellingen er en variant av det norske 12 villender. Kort fortalt handler det om brødre som blir omskapt og deres søster som vil prøve å frelse dem.

Kongsdatteren i slottet med gullstolpene
Dette norske folkeeventyret har en noe misvisende tittel, for datteren er verken kongsdatter og slottet er et gullslott og ikke et slott med gullstolper. Men fortellingen har noen spennende elementer og ikke minst innslag av humor.

De tolv månedene
En slavisk fortelling som handler om de to søstrene og en ond stemor. En variant av vår norske manndattera og kjerringdattera.

Slange prinsen
Et undereventyr fra Italia, fortellingen er lang og kan fint forkortes.

Grisesønnen
Et undereventyr fra samlingen til Straparola, ligner på fortellingen nevnt over.

Hvem er den mektigste, rikeste og mest ærede mannen i hele verden?
Folkeeventyr fra Israel, her er det også en omskapt mann tilstede som i de to forrige fortellingene.

Ulykke
En fortelling om en kongsdatter som må temme sin egen skjebne.

Havfruen og fiskeren
Denne fortellinger kommer fra Chile, og her er havfruen ikke en vakker og dydig kvinne.

Kalifens datter
En arabisk fortelling om den sterke og unge kjærligheten.

Den brune folen
Norsk undereventyr med en litt uventet slutt.