Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner definerer, i rapporten «Livsmestring i skolen For flere små og store seiere i hverdagen» definerer begrepet livsmestring på følgende måte:

”Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.”

Folkeeventyr og andre tradisjonelle fortellinger tjener som gode eksempler på livsmestring. Forutsetning må være at det ender godt, altså har en håpefull slutt, derfor egner spesielt undereventyr seg, fordi de er fylt opp med motiver som framstår som håpets arketyper, noe som blant annet betyr at helten eller heltinnen ofte har gode hjelpere for å overkomme de prøvelsene de må igjennom.

Her er ti folkeeventyr som kan egne seg innenfor temaet livsmestring:
(du klikker på tittelen for å komme til selve fortellingen)

Askeladden som stjal sølvendene fra trollet

Her opplever helten på alle mulige måter motstand, hans familie – brødre, vil ikke ha noe med han å gjøre. Kongen sender han ut på umulige utfordringer og et troll vil ete ham. Til tross for at livet i folkeeventyret byr på all mulig motstand, gir ikke Askeladden opp.

Hvem er den mektigste, rikeste og mest ærede mannen i hele verden?
Denne jødiske fortellingen forteller om en ung mann og en kvinne som blir tvunget sammen og kvinnen gir ikke opp den byrden hun må bære. Hennes utholdenhet redder dem begge.

Ikke kjørende
Dette er en kort fortelling som man kan finne flere varianter av. Fortellingen handler om hvordan en kvinne håndterer en utfordring.

Risen som ikke hadde hjerte
Dette norske folkeeventyret berører noe samtidig, hva skjer med de som ikke har hjerte? Igjen er det en Askeladd som reiser ut, denne gangen for å finne sine bortkomne brødre.

Reven og haren
Dette er en kort fortelling, kjent for mange fra en av Ivo Caprinos animasjoner. Fortellingen re humoristisk, men kan være noen tar seg nær av slutten av fortellingen.

Ridder Rød og jenta
Her er det et søskenpar som blir utfordret, men den snarrådige søsteren redder dem ut av en vanskelig situasjon.

Stedatteren som ble dronning
Her er en variant av «Askepott temaet».

Jeg er rik i kveld
En kort og vakker fortelling om å tro på at man duger.

Kongen og gardisten
Dette er også en kort fortelling om en som tar sjansen, selv mot kongen.

Smeden som holdt vakt over kongsdatteren
Og til sist en fortelling om en som virkelig vil gi opp.