Veien videre

0
82

Det er varmt, for varmt om du spør meg og Atsjoo!

I går var en heftig møte dag som ga meg mye å tenke på. Først var jeg i to rollemodell møter. Dette er i forbindelse med mentorkurset på OsloMet og min søknad om opprykk til dosent. Her fikk jeg noen uvurderlige råd av to flotte modeller jeg hadde spurt.

Grete Jamissen er selv dosent og sterkt i forsvar for dette løpet. Det er jo en fare for at den kan forsvinne og med den en alternativ karrierevei som ikke kan dekkes av andre mulige alternativer. Jeg har vært så heldig å få arbeide med Grete og sett det flotte arbeidet hun gjør. Et tips (av mange) jeg bet meg merke i, er å legge ved refleksjonsnotater for å forklare de stedene som er vanskelig å dokumentere. Videre at jeg burde følge forskriften slavisk i min søknadsskriving.

Den andre rollemodellen er jo “den eneste eneren” innenfor vårt felt, nemlig professor Rikke Gürgens Gjærum, et overskudd av klartenkte råd. Både Grete og Rikke har selv sittet i kommisjoner og vurdert søknader så begge var konkrete i sine råd. Et råd fra Rikke var at søknaden ikke skulle overstige 15 – 20 sider, her kan jeg få et problem, men jeg tror det er viktig å være konsis og komprimert. Søknaden til førstelektoren overdrev jeg nemlig betydelig! Det var også viktig at jeg kunne perspektivere det “nye” jeg hadde bidratt med inn i mitt fagfelt.

Deretter dro jeg i et serieroman møte. Her fikk jeg noen råd på hvordan jeg kunne arbeide videre og det ble satt et mål for mitt videre bidrag. Jeg fikk også et bilde av hvem min framtidige leser ville bli, samt at jeg fikk forklart en dynamikk i utgivelsen av en serieroman. Her er det bare å legge seg i videre arbeidsele, om jeg kan si det på den måten.

Deretter var det generalforsamling. Den utelater jeg å skrive noe om! Det var som en generalforsamling skal være når man bor i leilighet.