Se etter mulighetene.

Se etter mulighetene.

Første undervisningsdag i Berlin er over og her kommer en logg fra arbeidet. Min oppgave var å lage et kurs som tok for seg elementene: jord, ild, vann og luft. Dette er inspirert av noe Marit Jerstad en gang innførte for oss, men jeg har utvidet dette arbeidet....