Da har jeg levert min søknad om opprykk til dosent. Det er mange som spør hva en dosent er, og forenklet kan man si at dosent blir man når man ikke har doktorgrad. Likevel har det vært slikt at noen av de som har fullført en doktorgrad, ønsker å bli dosent, om de velger å ha en karriere hvor en stor del av denne ikke handler om forskning. Samtidig kan en dosent forske, men en dosent uten doktorgrad kan ikke veilede en doktorgrad student.

Jeg har ingen doktorgrad, for mitt fokus har vært å praktisere muntlig fortellerkunst. Jeg skulle gjerne ha tatt en doktorgrad, men det er for sent nå og det måtte ha vært en kunstnerisk doktorgrad. Der er sjansene små i Norge, «for en som meg». Lønnsmessig ville det heller ikke være gunstig å prøve seg på en doktorgrad.

Det er heller ikke sikkert jeg blir dosent, jeg kan bli underkjent. Da havner man i to års karantene fra den dagen man søkte. Men en komite kan bruke lang tid på å vurdere søknaden, minst tre måneder vil jeg tro, så når man får svar er det ikke så mye som to år til man kan søke på nytt. Komiteen vil gi et fyldig svar og peke på mangler man har, som man kan bruke de to årene på å rette opp. Det som kan tale i mot et opprykk til dosent, er at det er relativt kort tid siden jeg ble førstelektor, og en dosent skal tilsvare dobbel doktorgrad. På en annen side, jeg har «produsert» mye siden jeg ble førstelektor i form av EU prosjekter, kunstneriske prosjekter og vitenskapelige artikler.

Det var en sann lettelse å levere fra seg søknaden, en slik prosess ligger over en som en mare og tilslutt ville jeg levere åkke som. Det gjorde jeg.

Juhuu!

Comments

comments