Skaldskur – det første prosjektet

0
656

Som noen vet har Mette K. og jeg dannet et AS og vi er i gang med vårt første prosjekt (gjennomført med støtte av norsk kulturråd). Prosjektet går ut på at en rekke fortellere, spredt over hele Norge, arbeider med det samme folkeeventyr, for å dokumentere fortellerens arbeidsmetode og for å se hvordan vi kan samtale med samtiden gjennom et folkeeventyr. Dette er et kulturarv/vern prosjekt og arbeidet skal skje gjennom verksteder og forrige helg gjennomførte vi det første verkstedet.
Det var storartet å møte andre erfarne fortellere, noen kjente jeg godt, andre har jeg aldri arbeidet med. Folkeeventyret vi jobber med er AT425.

Vi var en gruppe på syv stykker, hvor Mette K. var observatør og skrev logg og kom med refleksjoner. Vi andre arbeidet med ulike varianter av At425. Jeg sto for opplegget og progresjon i arbeidet. Fredagen tok utgangspunkt i Propps funksjoner. Hensikten var her å skape en oversikt over fortellingen og diskutere de ulike elementene som er tilstede. Ingen av oss kunne noe særlig om Vladimir Propp. Fredagen var også dagen da Eva – Maria la fram sin metode. Lørdag tok vi utgangspunkt i en variant av en metode jeg har utviklet for arbeid med norrøn mytologi. Hensikten var å fylle ut og fete opp fortellingen med refleksjoner fra eget liv. Her presenterte Marte sin metode.
Først vil jeg si noe om presentasjonene. Dette fikk i gang noen tanker hos meg. Etter å ha hørt Eva Maria snakke om sin metode og sitt virke, var det to tanker som slo meg. Det ene dreide seg om fortelling for voksne. At dette er lite utviklet i Norge sammenlignet med andre land. Det andre var behovet for å utvikle nye arenaer for muntlig fortellerkunst. Eva – Maria hadde noen gode eksempler på hvordan Midtnorsk fortellerforum virker og er aktive. Jeg tenker at noe av det man kan strebe mot, er å prøve å etablere noe innenfor de institusjonene man allerede har kontakter, eller som er etablerte. At man ikke alltid skal hente sine lyttere gjennom annonser og lignende. Jeg kom på mitt intervju med den østeriske fortelleren Karin Tscholl som har et fast oppdrag på hotell to ganger i året, noe jeg tenker en spennende ide. Da forteller hun for gjestene tidlig om morgen og om kvelden.

Marte fortalte om situasjonskontekst, noe jeg syns er veldig interessant og som vi bør kunne arbeide mer med. Både Mette K og Marte bemerket at vi kanskje er for lite fokusert på lytteren og situasjonen vi forteller i. Vi er veldig gode på å få fortellingen opp og stå, der har vi en metoderikdom, men vi er for lite oppmerksom på selve konteksten og forholdet til lytterne. Eller det er kanskje feil å uttrykke det på den måten, vi begrepsliggjør ikke den viktige delen.

Fredagen gikk med til Vladimir Propps funksjoner. Dette er noe både jeg og de andre kan for lite om og dette ble synlig i dette arbeidet. Samtidig ga det oss en pekepinn på hvilke elementer som er tilstede, ulikheter og mangler i den enkelte varianten vi arbeider med.

Lørdag tok vi utgangspunkt i en metode jeg har utviklet for arbeid norrøn mytologi, jeg hadde omgjort den noe for denne anledningen. Hensikten her var å skape nye lag i fortellingen.
Mye av arbeidet blir ledet av meg og det er egentlig ikke en rolle jeg ønsker meg, samtidig må det til. Det kan gå ut over eget arbeid med min variant av fortellingen, fordi jeg må følge med på andres progress.

Jeg ser viktigheten av «dele situasjonene» og får ideer av å høre på de andre. En replikk som står tilbake er Eva Marias: «Var det du som skulle hatt han?»

Comments

comments