Sånn midt i mellom

0
79

Jeg er i en mellom fase. Det er mer enn nok å gjøre, jeg har fått tilbakemelding på to artikler som jeg skal arbeide videre med, jeg skal veilede bachelorstudentene så de kommer i mål, sensurere master, ferdigstille mitt FEST arbeid med mer. Kalenderen er fylt opp med handlinger. Men rent kunstnerisk er jeg mellom ting. Det er egentlig fortellingen om Hervor jeg skal arbeide videre med, men det er andre prosjekter som ligger og vaker og venter på svar. Derfor spør jeg meg selv om hvor mye arbeid jeg skal legge inn på Hervor, eller skal jeg arbeide “smått og sen”.

Det blir til “smått og sen”, små drypp her og der. Hervor er en av grunnene til at jeg leste Virginia Woolf som jeg skrev om i går. Noe av det jeg hengte meg opp i er hvordan fiksjonen kan idealisere kvinnen. Er jeg i ferd med å gjøre det med Hervor? Gjennom sagalitteraturen er hun delvis idealisert, fram til hun selv blir mor og jeg forstår at grunnen til at hun i det hele tatt blir dvelt ved, er fordi hun skal føde en kriger. Det er altså hun som en mor som blir viktig, henne rugekasse funksjon og ikke det faktum at hun selv var en kriger.

Selv faller jeg for hennes krigerfunksjon, men er jeg da i ferd med å tegne et bilde som idealiserer denne annerledesheten ved henne? Jeg skaper et bilde av en kvinne slik jeg ønsker hun skal framstå.

Det er derfor nyttig at jeg setter meg inn i den sosiale og politiske konteksten hun kan ha bli født inn. Jeg skriver kan ha, for kildene er uenige om når hun levde, om hun da i hele tatt har levd. Det at kildene er uklare, blir forverret av at det var to kvinner som ble kalt Hervor. Kan jeg for eksempel slå disse kvinnene sammen til en?
Ja, som du ser, her er det mange spørsmål og heldigvis, det er jo de som driver prosjektet framover.