Da har jeg landet i Norge igjen, kommet meg hjem fra England.

Siste uke har jeg arbeidet med en prolog til serieromanen. Det jeg har fått av kommentarer på denne og som jeg ikke var klar over, er at jeg har en tendens til å endre synsvinkel flere ganger i løpet av korte “skriveavstander”. Beskjeden til meg er at jeg skal ha en personal synsvinkel, synsvinkelen skal ligge hos personene i romanen. Som forteller er jeg vant til å ha synsvinkelen fra fortellerens blikk, slik at jeg raskt kan foreta overganger. Som forteller kommenterer jeg også gjerne det som skjer i fortellingen. Dette må jeg kutte helt i en serieroman, for ikke bare må jeg ha synsvinkel hos personene, synsvinkelen skal primært ligge hos hovedpersonen. Jeg vet ikke om dette er spesielt for serieromanen eller om det gjelder generell skriving innenfor fiksjon.

Jeg kjenner at jeg har problemer med dette, jeg opplever at romanen blir veldig flat ved å bare seg gjennom denne enes øyne. Det er kanskje en vanesak? Og det er sikkert grep som kan hjelpe til med å tvinge fram denne ene synsvinkelen, som å skrive i jeg – form eller se for meg at jeg er en fotograf i romanen.

En annen utfordring jeg har, er knyttet til selve prologen. Her åpner jeg med en fødsel, som jeg har tenkt skal komme igjen på slutten av første bok. Dette grepet kan også virke forvirrende. Personlig syns jeg det er en god ide, men kommentarer er at resten av boken da oppleves som retrospektiv. Jeg kan ikke bruke datoer som overskrift for å avhjelpe et av problemene som oppstår, nemlig overgangen fra noe som skjer senere i hendelsene enn der hvor romanen egentlig befinner seg.

Kalenderen, slik vi kjenner den i dag (Gregoriansk kalender) ble innført først på 1700 – tallet og min roman er lagt til begynnelsen av 1000 – tallet. Det blir derfor unaturlig å operere med datoer i romanen.

En løsning er “kill your darling”, altså å kutte prologen helt.

Comments

comments