Home Blog Page 782

Bøygen #2 Logg

0

Oppvarming opp som forrige gang.

BøygenG

 1. Denne gangen ble sirkelen avsluttet med at vi skal finne en motivasjon for å ta på ryggen til den som er fremfor oss, samtidig som vi finner en motivasjon for hvorfor den som går bak oss ikke skal berøre oss.

BøygenI

BøygenH
2. Vandre rundt og i alle hemmelighet velge en person som vi studerer uten at denne merker det. Vi skal ikke nistirre på vedkommende, men studere i øyekroken. Dette gjøres i ett minutter før man velger en ny person.

BøygenJ
3. Dette utvides til å gjelde to personer som du studerer.
4. Vi fortsetter å vandre, men vi reagerer på omgivelsene. Om noen går forbi har vi en reaksjon, om vi kommer mot en vegg reagerer vi på dette.
5. Fortsett med å vandre, reager og studer en person og ta en egenskap fra denne som vi legger inn i vår egen gange. Når denne lagt inn, studerer man en person til.
6. Sist gang hentet vi fortellinger fra bevegelse, denne gangen fant vi fortellingene i fortellerkort. Alle tok to kort hver. Vi fortsatte å vandre og denne gangen ga vi kort bort til en annen person, vedkommende skulle umiddelbart ha en reaksjon på motivet på kortet. Inneimellom gikk vi til bunken med kort og byttet de ut.

BøygenK
7. En av oss plasserer seg i midten av oss andre og begynner å fortelle en jeg fortelling, de andre av oss går bort og gir vedkommende et kort som må flettes inn i fortellingen. Dette ble gjort med alle.

BøygenL

BøygenM
8. Vi gjentok øvelsen, men denne gangen arbeidet vi med rytme og bevisst gjentakelse av enkelte ord.
9. Nå tok tre fortellerkort hver som vi plasserte/la på gulvet rundt om i rommet med motivet opp. Vi vandret rundt mens vi studerte kortene. Vi lette etter fortellinger utfra motivene. Da en fortelling ble funnet, plasserte vi oss ved det motivet.

BøygenN
10. En setning ble formulert og sagt tre ganger.
11. Vi satte oss i en sirkel og fortalte fortellingene.

BøygenO
12. To fortellinger ble valgt og lagt regi på.

Fra poesi til scene #34

0

Vi gjorde et interessant forsøk i dag på muntlig fortelling 2. Studentene arbeider primært med intervjuer som de skal forme til fortellinger og forestillinger og har under denne samlingen arbeidet seg fra struktur til elementer som skal fylle ut fortellingen. I en oppgave brukte vi poesi for å strukturere et scenarie.

Først laget de et dikt utfra følgende struktur:

 1. Følelse
 2. Farge basert på følelse
 3. Handling
 4. Lyd
 5. Følelse

Deretter utvidet de diktet til å omslutte en liten fortelling og resultatene ble flotte. Et lite grep som formmessige gode fortellinger.

Oppvarming #33

0

Oppvarming

Som forteller er det lurt å venne seg til å varme opp og trene litt hver dag. Her er et oppsett på oppvarming dere kan følge til å begynne med, etter hvert finner du nok dine egne preferanser når det gjelder øvelser.

 1. Gni hendene fort mot hverandre til du kjenner du blir varm opp armen.
 2. Slå med håndflatene raskt på kroppen, begynn nede ved føttene og slå oppover kroppen.
 3. Stå med føttene med litt avstand og tærne skal peke litt innover, ha en knekk i knærne. Rull med hodet og forkroppen nedover til armene og hodet henger slapt ned mot gulvet. Pust fire ganger og for hvert pust slapper du av. Rull opp til stående.
 4. Stå på samme måte som over, framfor deg forestiller du deg at det står et brennende lys. Du skal prøve å blåse så flammen beveger seg gjennom å trekke pusten inn gjennom nesa og puste ut gjennom munnen. Du tømmer deg helt for oksygen før du trekker pusten.
 5. Samme som over, men denne gangen legger du en lyd på utpust. Du skal forestille deg at lyden kommer fra føttene, og på neste utpust fra knærne og slik fortsetter du til hodet er det siste punktet du fokuserer på når du lager lyd. Ikke press ut lyden, men la «den ligge på» utpusten.
 6. På forhånd har du tatt en gammel kortstokk og på hvert kort har skrevet ned ulike instruksjoner som: fortell som en prest, veiv med armene, beskriv et bilde, fortell fort osv, alt du måtte komme på av fortellerstiler, måter å bruke stemme og kropp på og hva du kan fortelle. Du trekker to kort og improviserer det som står på kortene. Gjør dette i tre runder.