Viewpoints

Viewpoints

Viewpoints er populær metode på master, estetiske fag – drama/teater. Kort fortalt kan man si at ”viewpoints” (jeg misliker sterkt å bruke engelske begreper, men metodikken har ikke fått en norsk benevnelse) er en ensembleteknikk, utviklet i USA som en reaksjon...