Home Blog Page 709

Gdansk for denne gang #113

0
Gate i Gdansk

Lørdag tilbrakte jeg min siste dag i Gdansk i forbindelse med et kvinneprosjekt. Fire stykker fra prosjektgruppen vil komme til Oslo om under 14 dager og arbeide med autobiografiske fortellinger.

Dette er en gruppe som arbeider med kvinners fortellinger knyttet til streiken ved verftet i Gdansk, streiken som førte til blant annet Nobels Fredspris, men de aktive kvinnenes fortellinger har druknet i historikken og denne prosjekt gruppen arbeider aktivt med å finne fram fortellingene og i ulike sammenhenger, som i radio, få disse formidlet.
Så langt har de fått grunnleggende kunnskap og erfaring i muntlig fortelling, neste runde vil være mer hardkjør mot å skape fortellbare fortellinger knyttet til deres overordnede prosjekt.

Dette er en ung gruppe, hvor de aller fleste arbeider i doktorprogram, eller i ferd med å fullføre dem i en alder ”rundt 30 år”. De har en brennende glød for sitt prosjekt, en glød som må komme fra hendelsene fra godt over 30 år tilbake.

A manual in understanding troll – Q is for question #112 #azchallenge

1

Imagine that you have a serious talk with a child, an educative conversation and abruptly the child asks a question that is really on the side of what you’re talking about, the child makes a diversion as we say in Norwegian. The same you find with troll too. The troll does not have a large vocabulary, why would they need it? They are so big that their actions are speaking quite enough. But it happens that they feel really pressured, and then they can say something or ask a question that certainly has nothing to do with the situation they are in.

Also, there are situations where the question creates their own fatal destiny. In a specific folktales a troll and hero are going to have a fencing match. The troll asks the hero: Will you be heavy as a stone or light as a feather? What a strange way to make themselves vulnerable. The hero says of course light as a feather, which means that they win the match as light as a feather!

NB. The image has nothing to do with the theme, I just took it outdoor a short while ago and could not resist posting it.

Fortellersirkel – et gratis fortellerkurs for lærere – en del av EU prosjektet «Tales»

0
Fortellersirkel

TALES er et Comenius multilateral prosjekt som ønsker å innføre muntlig og digital fortelling og bruk av fortellerteknikker som pedagogisk verktøy i skole og utdanning. TALES startet i november 2013 og vil avsluttes november 2015.

Førstelektor og forteller Mimesis Heidi Dahlsveen ved HiOA og masterstudent Ingeborg Speljavik Rød har i ungdom – og videregåendeskole prøvd ut piloten «Fortellersirkel».

Fortellersirkel er en estetisk, demokratisk og didaktisk tilnærming med fokus på den muntlig fortellingen. Fortellersirkelen er utviklet og prøvd ut i henhold til følgende nøkkelkompetanser satt av EU:

 Kommunikativ kompetanse i morsmål
 Læringskompetanse
 Interpersonlige og interkulturelle og sosiale kompetanser og medborgerkompetanse;
 Iverksetterånd/entreprenørskap
 Kulturell uttrykksevne

I forbindelse med EU prosjektet vil det bli arrangert et fortellerkurs for lærere. Fortellerkurset vil bestå av:
– Informasjon om TALES
– Bakgrunn til og hensikten med fortellersirkel
– Praktiske øvelser i fortellerteknikk med fokus på demokrati

Kurset krever ingen forhåndskunnskap.
Praktisk info:
Dag: 28. mai
Tid: 15:00 – 18:00
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus (nærmere info blir gitt til den påmeldte)
Enkel bevertning
Påmelding: heidi.dahlsveen@hioa.no