Home Blog Page 709

Deiksis #255

0

Du kan prøve følgende. Du står, så peker du med arm og finger ned på et punkt framfor føttene dine og sier: Han sto her. Deretter peker du fram på et punkt i rommet som ligger langt unna deg og sier det samme.

Tirsdag er satt av til litt teori. Hva da med det ovenfor? Om du kjenner etter vil du merke at du bruker kraftigere stemme når du peker lengre unna. Men dette er ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er at vi evner å forestille oss noe som ikke er fysisk tilstede i rommet. Gjennom verbale og antydende gester skaper vi en imaginær verden. Dette er deiksis.

Muntlig fortellerkunst er ikke bare en verbal kunst, både forteller og lytter er fysisk nærværende. Deiksis (Maguire s. 90) er derfor et viktig element i det fortelleren framfører sin forestilling. Gjennom dette elementet evner fortelleren å skape en sammenheng mellom fortellingens imaginære landskap og det fysiske rommet hvor forestillingen foregår. Deiksis er et begrep knyttet til semantikken og fungerer som en referanse eller kontekst for utsagn. Når du peker på et sted og sier «Han sto der», skapes det et bilde hos den som mottar budskapet. Deiksis er et multimedialt grep fordi man tar i bruk både verbale og fysiske (gest) tegn. Det blir referert til noe som ikke fysisk finnes nærværende og dette setter i gang forestillingsevnen. Dette er altså et grep fortelleren foretar for å levendegjøre fortellingens landskap inkludert karakterer framfor lytteren.

Tooji tok en Madonna

0

I går ble Toojis video blåst opp fordi den viser ”sex” mellom homofile framfor et alter, et kunstprosjekt blir det kalt. Så blåses det i de sosiale mediers vind om hvor liten respekt det vises gjennom prosjektet for religionens steder og ritualer.

Jeg er såpass gammel at jeg har fått med meg Madonnas ”Like a prayer”, de samme anklagelser, bortsett fra den gang var det forholdet mellom lys og mørk og hvor den mørke attpåtil kan tolkes som Jesus. Madonnas video gjorde et uslettelig inntrykk, et absolutt høydepunkt i mitt forhold til populærkulturen.

Kirken kan gjennom sine ritualer og symboler vise fødsel (dåp), død, tortur og lidelse, men antydninger om samleie skal den ha seg frabedt. Er det en ettersleng av sølibatidealet som hersker fremdeles blant kirkens medlemmer?

Brått ser jeg poenget med myten om Medusa. Medusa ”har seg” ved Afrodites alter, altså hun ligger med guden Poseidon. Medusa blir straffet med et hode dekket av slanger og et blikk som gjør deg til stein. Slangende er de hvesende fordømmelsene og ”stein blikket” forstivnede normativer.
Egentlig burde man diskutere om det faktisk er et kunstprosjekt.

Frilanser og fri flyt

0

I dag morges fikk jeg med meg en kronikk og en artikkel som på et vis berører det samme tema. I Aftenposten er det en reportasje kalt «fremtidens drømmearbeider», en arbeider som drives fram av evnen til å omstille seg og som håndterer endringer. I reportasjen får du et inntrykk av arbeidsfelleskapet erstatter kjernefamilien, kollegaer er ikke lenger kollegaer, men gode venner. Faste arbeidstider oppheves og man tar ferie når det passer en.

Kronikken hos NRK tar for seg den lille arbeidsstokken i Norge som faktisk er frilansere, eller sagt på en annen måte som har VALGT å være frilanser.

Jeg er både arbeidstaker og frilanser, 50% av hvert. Dette kan jeg kalle et framtvunget valg, i min faste jobb har jeg ikke anledning til å gjøre det jeg ønsker å gjøre for å kunne undervise på et høyt nivå, det vil si faktisk drive med forskningsbasert undervisning, og kunne ha erfart det jeg faktisk snakker om i undervisningen. Om jeg skulle ha vært fast ansatt i en større stilling ville jeg måtte gjøre oppgaver som er på siden av min kompetanse og det ville være lite matnyttig.

Å være frilanser eller selvstendig næringsdrivende som jeg faktisk er, er et slit. Dette gjelder ihvertfall kunstnerbransjen og kanskje enda mer, det jeg driver med er immaterielt, altså ikke bilde eller synlig bevis, kun en opplevelse som skal gi oppdragsgiveren noe av verdi. Hvordan i all verden selger du den kvaliteten? Vel, det gjør du ikke. Det som gjør at jeg får jobber er nettverk eller lyttere som har hørt meg. For å lage dette nettverket, er jeg på forhånd nødt til å skape en opplevelse som tiltrekker potensielle kunder.

Så det ene jeg kan selge er opplevelse og det andre er kompetanse i et marginalt fagfelt. Som frilanser arbeider du i konstant fri flyt, ferie er ikke ferie, men en konstant tanke om å skape noe nytt som gjør at du også har et arbeid neste dag.

Blogglistenhits