Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Vestre Toten

I morgen skal jeg til Vestre Toten folkebibliotek og fortsette med «jeg fortellinger». Nå skal vi fokusere på å arbeide med det materialet som er valgt ut og få det opp og stå. Det er nå det blir vanskelig, for hvordan få deltakerne til å forstå at sannheten er en ting, mens en god fortelling er noe annet.

Vi begynner med en assosiasjonsøvelse for å varme opp og få en følelse med språket.

Deretter tenkte jeg vi skulle prøve ut en ny øvelse jeg har laget for dagen og som er beskrevet her.

Resten av opplegget er tenkt slik:

Fortelle igjennom fortellingen

Fortelle med beskrivelse

Fortelle med følelse

Arbeide med bildene

Arbeide med begynnelse og avslutning

Fortelle igjennom fortellingen

Project 365 more images

My daily picture continues. See the last summing up here.

Hvit

Hvit

This dog called Bambi, a mixed one, we meet now and then. Her owner is from Romania and not very talkative, but the dog is a true trickster and very cute.

Someone has forgotten their precious homeknitted wooltrousers

Someone has forgotten their precious homeknitted wooltrousers

The trousers were delicately warming the snow one morning.

Standing coloUrful alone photo #20

Standing coloUrful alone photo #20

Standing in snow at the graveyard.

Tapper og hans eierinne photo #21

Tapper og hans eierinne photo #21

21. januar kom Isak med sin lærer og hennes hund på besøk.

Blending in or standing out? Photo #22

Blending in or standing out? Photo #22

Taken at Raufoss, 2 hours away from Oslo.

Cold as child of stone photo #23

Cold as child of stone photo #23

The child is standing at a grave belonging to a bishop, gives me the creep.

Green or grey, old age it is photo #24 2014 project365

Green or grey, old age it is photo #24 2014 project365

Taken at Bislett

Tower of studies #HiOA photo 25 2014

Tower of studies #HiOA photo 25 2014

It used to be a place of brewing the beer there

My son brought home an angry in a box, what is he trying to tell me?  Photo #26

My son brought home an angry in a box, what is he trying to tell me? Photo #26

The art of child to parent

Skolebilde photo #27 2014 #project365

Skolebilde photo #27 2014 #project365

Taken while touring in Rygge.

Looking photo #28 #project365

Looking photo #28 #project365

A big brother is up there.

Yet winter photo #29 2014

Yet winter photo #29 2014

A visit in virtual world

Head in snow photo #30 #project365

Head in snow photo #30 #project365

Is it like this to be forgotten?

Raising house photo #31

Raising house photo #31

Another image from SL

Footsteps on wall photo #32 #project365

Footsteps on wall photo #32 #project365

Footsteps on wall stay longer.

Når synes pusten? Øvelse #34/When is breath visible exercise #34

(english below)

Se igjennom fortellingen din for ditt indre øye og se etter steder hvor pusten kan være synlig. Dette kan gi ekstra fornemmelse av detaljer i fortellingen din.

For eksempel:

I fortellingen om Salome kan det være følgende: Når hun ser i en blankt fat (det fatet som Johannes hode ligger på senere) danner dampen av hennes pust et lag på fatet.

Eller i fortellingen om Volund dukker tre kvinner under vann, pusten blir da de boblene som kommer på overflaten av vannet.

When is breath visible?

Look through your story in your mind’s eye and look for places where the breath can be visible. This can provide extra sense of detail in your story.

For example:

In the story of Salome it might be the following: When she sees a shiny platter (the platter which John’s head is serve don later) form the steam of her breath a layer on platter.

Or in the story of Volund g three women swims under water, breathing becomes visible when the bubbles come to the surface of the water.