Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Den store fortellerdagen – noen ”ubetydelige endringer”

For deg som ikke kjenner til ”Den Store Fortellerdagen”, her er en liten oppsummering av hva det er:

Den store fortellerdagen blir hvert arrangert den 15. Januar – Peter Christen Asbjørnsen fødselsdag. Den første fortellerdagen ble arrangert i 2012. Planleggingen mot den første fortellerdagen begynte 3. september 2011.
Fortellerdagen er til for å utgjøre en forskjell. Det handler om å være vesentlig og høre til i en sammenheng. På den dagen skal det fortelles fortellinger, kanskje i en kantine, på en konferanse eller i en kafé krok. Det skal lyttes på en skole, i en stue og hos en Svendsen. Møter vil skapes, noen vil huskes, noe vil gjøre inntrykk og ganske sikkert vil det også glemmes.
Dagen er lagt til 15. Januar, fordi det er da Peter Christen Asbjørnsen ble født og i 2012 er dette 200 år siden. Dette er ikke en dag for ”kun” profesjonelle fortellere. Det oppmuntres til at alle forteller. Å fortelle en fortelling er å skape et møte hvor levende minner blir utvekslet, et møte hvor metaforer skapes, et møte hvor du og jeg må være likestilte for at fortellingen skal kunne leve.

Så langt har denne dagen blitt drevet framover av en åndelig dugnad og de som har hatt kapasitet har arrangert fortellerkvelder, fortellerfrokoster og lignende i sine lokale miljøer. Det er ønskelig at dette fortsetter. Men for at fortellerdagen skal driftes videre, er følgende endringer gjort:
– DSF har fått sitt eget organisasjonsnummer. Dette er gjort for at det skal bli lettere å søke om støtte til ulike arrangementer.
– DSF har blitt et ”bittelite” forlag. Hensikten er å skape bøker som dekker en forteller og lytters behov, men fordi dette er et lite marked, er det svært vanskelig å få disse utgitt bøker for vårt behov.

Det vil forløpende komme informasjon på DSF’s blogg her framover, så følg med.

Blogglistenhits

Trollet – det hjerteløse

Jeg skulle også ønske at jeg kunne gjemme hjertet mitt i en drage. I dragen er det en hare, i haren en fugl, i fuglen ett egg, i egget et hjerte. Slik er det for enkelte troll. På den måten er de frarøvet enhver mulighet for empati.

Siste innlegg om troll var AT 301, her er et steg opp til AT 302 og enda mer magi entrer den underfulle verden i kamp mot trollene. Her er trollene hjerteløse og helten har fått evnen til å skape seg om.

Trollet kan ha gjemt hjertet sitt flere steder: i en brønn eller i en drage, om helten får tak i hjertet, har han tilintetgjort dragen. Men dette gjøres ikke uten gode venner, og de gode vennene i denne typen er dyrene og en og annen kjerring som bor i en eik. Enten får helten, av dyrene, evnen til å skape seg om, eller han får en vennetjeneste tilbake i form av konket hjelp, fordi han engang hjalp dem.
Det hjerteløse trollet, er et fascinerende bilde. Et det ikke et bilde på en plassering som mangler omtanke.