Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Monolog fra Derrick #68

Min onkel må se Derrick, etter en lang dag arbeid er det jo ingenting som å se en retrokrim for en 70 – åring som har vært ute på jordene eller sittet i en gravemaskin en hel dag. Denne monologen transkriberte jeg i 2013 – her kommer den igjen.
Hun:
Overalt og til stadigheit høyrer eg:
Hovudsaka er å ha det moro.
Det er det viktigaste av alt.
Den som ikkje har det,
er ein stakkar ein må synast synd på.
Og alle seier:
Syt for at du får det moro!
Det trudde eg på.
Slik dei fleste trur den er lykkelegast
som har mest moro.
Eg hadde det moro, eg òg.
Sist hadde eg det med han.
Vi hadde ei fin tid
der ingenting var viktig,-
bortsett frå å ha det moro.
Til noko skjedde – brått.
Han hadde ikkje tid til meg lenger.
Noko hadde skjedd,
som ville endre livet hans fullstendig.
Og brått stemde det ikkje lenger,
det som var viktig:
At ein skulle ha det moro.
Eg ville ha den mannen, berre han.
Ingen annan.
Eg ville ha berre han.
Og eg ville ikkje miste han.
Ingen skulle få ta han frå meg.
(lang pause)
Overalt låg det nøklar til leilegheita.
Det var mange som hadde ein.
Eg tok din.
Eg låste opp døra til leilegheita hennar.
Ho var inne på soverommet.
Ho sa:
”Ville du ikkje vente nede?
Men kom hit. Eg ligg i senga enno.”
Då gjekk eg inn på soverommet.
Eg sa: ”Berre bli liggjande.”
Eg tok puta.
Trykte henne mot ansiktet hennar.
Heilt til det var stille.
Då visste eg det.
No er moroa slutt.
For alltid.
Forbi.

Troll #4 #67

I bind 3 – Kongsdottera i koppartårnet, i Norsk Eventyrbibliotek, skiller ikke trollene seg fra troll i de andre bindene jeg har lest igjennom så langt. De er like lunefull og «giftlystne» som i de andre bindene. Med «giftlystne» mener jeg at de har et stadig ønske om kongsdøtre? Jeg vet ikke om det er fordi de vil gifte seg med en kongsdatter, selv om noen får litt «konefunksjoner» når de bor i slottet/berget/stua til trollet. Jeg har fabulert litt på kontoret sammen med Øystein.  I sagn er det kjemper/jotner som ønsker sola som betaling, representerer kongsdattera sola? Eller er det en arv fra de norrøne mytene hvor jotnene ønsker seg Frøya? Eller er det bare det at de faktisk ønsker seg et kvinnfolk i hjemmet?

Fra sagatradisjonen finner vi motivet hvor kongen ikke bor sammen med egne barn, de settes i fostring fordi de skal sørge for at slekten overlever. Om kongen drepes og barna ikke er der, har man en mulighet for å redde sin ætt. Er dette et bilde på de samme? Om trollet tar kongsdattera tas også menneskets mulighet til å reprodusere seg?