Home Blog Page 4

Å spørre fram

2

Forrige fredag og lørdag var det en fin samling i prosjektet AT425. Vi fikk blant annet snakket ut om framtidige behov og prosjekter. Et av godene ved dette prosjektet er at vi har fortellere spredt utover et stort geografisk område, det vil si at flere av fortellerne er etablerte der de bor og har med tiden skapt sin helt egne praksis, enten det er anvendt eller som kunstner. Fortellerne er rammet inn av sitt nærmiljø med de fordeler og utfordringer det gir. De har skapt sin helt særegne identitet.

Hovedfokuset på samlingen var å arbeide med intervjuer, hvor vi skulle ende med tre ulike intervjuguider som skal hjelpe oss når vi skal ut og samle inn nye fortellinger.
Opplegget jeg hadde laget hadde fokus på å trene på å skape og stille spørsmål. Intensjonen var jo å berede bunnen for intervjuguider, men det ble så mye mer oppdaget under oppleggets gang. Det er noe med å stille spørsmål, det åpner opp for noe, kanskje en dybde i fortellingen?

Dette er et grep som allerede ligger i mye fortellermateriale. Du har det i norrøn mytologi, hvor lange dialoger føres gjennom å stille hverandre gåter. Det slår meg at dette er noe jeg burde utforske mer som et metodisk grep. Vi oppdaget for eksempel at fortellingene ble mer aktualiserte. Så er det kanskje noe med lyttingen til spørsmålet, at man selv øker svar i sin egen fortelling, når andre stiller et spørsmål til seg selv. Det virker som om det knytter et sosialt fellesskap i større grad. Dette er selvfølgelig løse tanker jeg gjør meg, basert på en enkelt samling. Men det er verdt å prøve det videre.

Hanen og orrhanen

0

Følgende lille fortelling skrevet ned 1924.

Hanen og orrhanen ønsket begge å leve med menneskene, men det var plass til kun en av dem. Nå var ingen av dem spesielt flyvedyktige, likevel bestemte seg for å kappfly for å avgjøre hvem som skulle bli husdyr. Som sagt hanen er ikke en stor kløpper til å flyve og det er faktisk ikke orrhanen heller, men orrhanen ledet. «Orrhanen er svart i ræva», ropte hanen. Orrhanen stoppet for å se og hanen fløy forbi og vant det hele. Dermed ble det hanen som fikk leve med menneskene. Orrhanen kan fortsatt vise sin bitterhet over at han tapte den dag i dag.

I dag begynner det

2

I dag er begynnelsen på noen lange dager, i dag begynner det nye studiet kalt muntlig fortellerkunst, som har goder fra studiet fortellerkunst og muntlig fortelling. Det skal med andre ord både tilfredsstille de som følger en bachelor og de som tar det som et enkelt emne. Det vil si at studiet går både på dagtid og kveldstid. Studiet vil også gjøre mine dager lettere i et studieår, for de siste årene har all undervisning ligget på høsten og dermed har det blitt mindre tid til annet. Det vil si at jeg har ikke gitt det andre mindre tid, men har arbeidet dobbelt opp.

Uansett, jeg må si at jeg gleder meg til å komme i gang i kveld. Jeg krysser fingrene for en fin blanding av studenter. De som kommer utenfra har levert motivasjonsbrev, så jeg har en anelse om hva de ønsker.

I dag blir fokuset på undervisning å bli kjent med hverandre og faget. I morgen arbeider vi med fantasi og begynner arbeidet med folkeeventyr. I morgen er undervisningen lagt til 10 timer, så det blir kanskje årets mest krevende dag så langt. Lørdag er fokuset å finne fortellinger og å komme i gang med et bestemt folkeeventyr som studentene selv velger.

Å sette igang med studenter innenfor dette emnet, er å prøve å legge til rette for et habitat hvor det genereres fortellinger og hvor man kan arbeide med de estetiske valgene. Som oftest pleier jeg å spørre studentene hva de ønsker med studiet, det tror jeg at jeg skal kutte ut i år. De skal heller få arbeide seg inn i faget, bli kjent med det og dets muligheter. Forhåpentligvis kan det være med på å gjøre verden til et bedre sted, intet mindre!