Fortellerkunstner Mimesis Heidi Dahlsveen

Fortellerboken – deg selv og andre fortalt

Dette er boken om å fortelle historier muntlig. I alle samfunn og kulturer har det alltid blitt fortalt fortellinger. Fortellingen er en formel til å forstå og kommunisere det som skjer i hverdagen, i samfunnet og i livet. Boken tar for seg fasene man går igjennom fra...

How is it possible?

Beyond the border, perhaps the longest-lived and biggest storytelling festival in Europe has been canceled this year due to the pandemic. It's a shame, but very understandable. I thought I should tell a little about my relationship with the festival. The first time I...

Når du ikke er foran skjermen – jeg gjør ting jeg ikke kan.

Det er en paradoksal overskrift, for du er nettopp foran en skjerm når du leser dette. Uansett, jeg regner med at det er stunder hvor du ikke sitter og titter, men bedriver med andre ting, som å gå en tur, gjøre rent eller trimme, da kan du lytte. Eller du kan gjøre...

Hvordan er det mulig?

Beyond the border, kanskje den lengst levende og største fortellerfestivalen i Europa er i år avlyst på grunn av pandemien. Det er synd, men kanskje nødvendig. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om mitt forhold til festivalen. Den første gangen jeg var der, var som...
3. august 2016 og Alt henger sammen

3. august 2016 og Alt henger sammen

august 2016 Jeg vandret langsomt over veien og mot Arkaden i Oslo sentrum. Det var nok av tid til jeg skulle møte Jennifer, derfor vandret jeg langsomt. Arkaden er noe jeg forbinder med ungdom, det er lenge siden jeg har gått igjennom der og jeg tenkte: hvorfor ikke?...

Artemis og Apollons fødsel

Artemis og Apollons fødsel

Nymfen Leto skulle ha tvillinger med Zevs. Men hun fikk ikke lov til å føde noe sted, for Hera hadde fått alle steder på jorden til å love at de skulle jage vekk Leto når hun kom. Leto vandret og vandret og fikk ikke stanse noe sted. Omsider kom hun til den flytende...

Artistic research – introduction

Artistic research – introduction

After writing texts on this blog under the theme "to be", I will now focus on artistic research. The purpose of "to be" texts was also to publish these other places, like in newspapers. Three of the texts have found their place in both paper and online newspapers....

That which seems

That which seems

Skin, hair, eyes, appearance, this shell of us humans get far more attention than the experiences and processes and memories that form our identities. A well-dressed woman as a sales argument or a blogger who exposes her operations to become a better person (she says...

To be in the storm

To be in the storm

Do you know about the giant Hræsvelg from Norse mythology? He was transformed into an eagle and sat in a high place, striking his wings and created the winds. Here, animals, nature and man have merged into a figure. This is how we, long ago, imagined that the winds...

Hvordan komme i gang med kunstnerisk utviklingsarbeid?

Hvordan komme i gang med kunstnerisk utviklingsarbeid?

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) domineres av metodologisk pluralisme (Serig, 2012) og det er viktig at dette aspektet blir formidlet utover selve kunstproduksjonen. I forrige innlegg skrev jeg at et av trekkene ved KU, er at det blant annet må inneholde en...

Artistic research – introduction

Kunstnerisk utviklingsarbeid – innledning

Etter å ha skrevet tekster på denne bloggen under temaet «å være», skal jeg nå framover fokusere på kunstnerisk utviklingsarbeid (forkortet til KU). Hensikten med «å være» tekstene var også å få publisert disse andre steder, som kronikker for eksempel. Tre av tekstene...

Å være fantasifull

Å være fantasifull

Denne uken hadde jeg tenkt å skrive om fortelling for barn, men så dukket det opp et annet tema som jeg følte at jeg måtte si noe om. På et vis handler dette også om å fortelle for barn. I uken som har gått, utbrøt et barn under en fortellerforestilling: «Å, hvorfor...