Nærvær eller tilstedeværelse

0
81

Jeg fortsetter mine skriverier om nærvær. Jeg kunne ha brukt ordet tilstedeværelse, men jeg syns ordet nærvær er mer tilgjengelig.
Utgangspunktet mitt denne gang er professor Josette Féral og kapitellet (fra en bok jeg leser for øyeblikket): How to define presence effects. Hun skriver at effekten av nærvær er basert på at kropper er tilstede. Men at kropper er tilstede er ikke nok, det må være en kvalitet tilstede også, denne kvalitetens essens er at de som er tilstede har en tilstedeværelse. Det er altså en ting å være tilstede, men en annen ting å ha et nærvær.

Hun skriver også at det er en tredje faktor som finnes innenfor det performative, det er publikums følelse av at noen er tilstede selv om de vet at denne ikke er der. Når jeg for eksempel forteller om Daniels som døde, oppstår det et nærvær i lytternes forestillingsevne. Da handler det også om en oppfattelse, og dermed handler ikke nærvær kun om det fysiske, men også om det intellektuelle.
Nærvær handler om en samlokalisering av tid og sted, Féral mener at det er nettopp når dette blir brutt at nærværet virkelig gjør seg gjeldende. Mangelen på nærvær, påpeker nærværet.
Nærværet kan framstå som en representasjon, men har hovedsakelig med persepsjon eller oppfattelsen å gjøre. Å oppfatte er å moblilisere minnet. Å gjøre seg erfaringer er avhengig av tanke og minne. Ser man en gjenstand skaper det en resonans i den som erfarer denne gjenstanden, subjektet lokaliserer denne gjenstanden som noe i seg selv, gjenkjenner gjenstanden og assosierer gjenstanden til egne minner.
Som forteller er det siste også viktig for meg, lytternes mulighet til å koble det fortalte til egne erfaringer. Det er da nærværet får en effekt og blir av betydning for den som lytter.