Fortellerkunstner Mimesis Heidi Dahlsveen

Denne bloggen handler om å fortelle fortellinger muntlig og alt det innebærer av private, personlige og profesjonelle betraktninger. For meg er det å fortelle fortellinger et kall som overskygger det meste av det jeg gjør.

Jeg har arbeidet som profesjonell fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996. Mitt hovedfokus som forteller er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger.

Jeg arbeider også som førstelektor i muntlig fortellerkunst.

Det hender at jeg lever et virtuelt liv, vanligvis med avataren Mimesis Monday.

Jeg har gitt ut noen bøker, skapt en del forestillinger, ledet en rekke prosjekter, utdannet en haug med andre fortellere, skrevet noen akademiske artikler, født et par barn, arbeidet i en rekke land…..

IMG_0207

Hjemmeside/homepage.