Denne våren arrangerer jeg tre ulike korte fortellerkurs på Café Mestizo. Kursene vil gi deg en innføring i den muntlige fortellingen og egner seg for alle som ønsker å bruke fortelling i en eller sammenheng enten det er i et klasserom, på en konferanse eller på et kontor. Kursene er “selvstendige”, det vil si at man kan ta et eller alle tre kurs. De tre kursene har ulike innfallsvinkler.

Første kurs: Fortellerkunstens hemmeligheter – dato: 13. mars
Dette er et praktisk kurs som tar for seg de generelle trekkene ved muntlig fortellerkunst. Gjennom ulike øvelser får deltakerne innblikk i:
Hva en fortelling er
Hvor man finner fortellinger
Hvordan bearbeider man fortellinger
Hvordan formidle fortellinger
Kurset krever ingen forhåndskunnskap.

Info om meg:

Jeg har arbeidet som profesjonell fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996. Mitt hovedfokus som forteller er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger.
Jeg arbeider også som førstelektor i muntlig fortellerkunst.
Jeg har gitt ut noen bøker, skapt en del forestillinger, ledet en rekke prosjekter, utdannet en haug med andre fortellere, skrevet noen akademiske artikler, født et par barn, arbeidet i en rekke land…..
Se ellers min CV her.

Tid: 1300 – 1600
Sted: Café Mestizo, Pilestredet Park 5, Oslo
Pris: 450,- inkluderer drikke.
Info og påmelding: Heidi@fortellerkunstner.no

Ved påmelding, oppgi hvilket kurs og dato du melder deg på. Når du melder din interesse får du et bekreftelsesbrev med informasjon om betaling og hvordan komme deg til Mestizo.

NB. Få plasser.

Les om de andre kursene her.

Comments

comments