Kilder – 16 dager til premiere

0
178

Det er en rekke kilder til forestillingen, både fortellinger og mer teori. For det første er det autobiografiske nærværende. Minnene er hentet i flukt med fortellingen. Derfor vil forestillingen springe i tid og sted, mer om dette i et senere innlegg. Utenom egne minner, er hovedfortellingen om Hervor. Kilden til dette er primært kalt «Sagaen om Hervarer og Kong Heidrek». I den fortellingen finnes det en del som er kalt «Hervarkvadet» som handler om Hervor, men i kvadet er hun kalt Hervar. Jeg har også brukt en gjenfortelling kalt «Sverdet Tyrfing» som er utgitt 1910 og er gjenfortalt av Alexander Bugge.

I tillegg til dette har jeg brukt diktet Voluspå, det gjelder skapelsen av menneskene. I forestillingen har jeg en kort fortelling om ravnene til Odin. Det finnes veldig lite om ravene i norrøn diktning, vi tror vi vet mer enn hva vi faktisk har tilgang til. De billedlige kildene er kanskje vel så informative som skrevne tekster. Det finnes altså bilder med Odin og hans ravner. Historien om ravnene har jeg hentet fra diktet Grimnesmål. Her forteller Odin sin fostersønn Geirrød om gudene og nevner da ravnene. Videre har jeg brukt Rigstula – om Heimdal som stamfar til samfunnsinndelingen.

Av teori har jeg brukt Gumbrecht og hans teori om nærvær, Merleau – Ponty om kroppsliggjøring av erfaring, samt en rekke navn som skriver om minner: Espen Dahl, Steven Rose, Richard Sennet, Phillip Tortell, Samuel Kinsley, Aleida Assman og Edward Casey. Disse representerer ulike fagområder som religion, psykologi og samfunnsgeografi.
Hensikten med å bevege seg mellom så mange kilder er å skape en prosess som er rik på muligheter. Om denne rikdommen tilsyne i forestillingen, er ikke godt å si. Men det handler også om å forankre materialet, slik at jeg kan stå inne for det som synliggjøres gjennom forestillingen. Faren kan jo bli at det blir for spredt og for vanskelig å ta innover seg.

Billetter til forestillingen finner du her.
Les om forestillingen her.

Comments

comments