Mens jeg var i Slovenia hadde jeg et møte med Paula som vil være en veiledende regissør til forestillingen om Hervor. I desember vil hun med Adverse Camber komme til Oslo. Dette verkstedet har vi fått støtte til. Vi planlegger tre dager med verksted og en åpen kveld med fortellere hvor de erfaringsutveksler hvordan de arbeider som produsenter for fortellerforestillinger. Dette gjør de med stor suksess og flere av forestillingene har vært vist i Oslo. Jeg føler meg beæret over at de ønsker å arbeide med meg.
Det er flere elementer vi ønsker å ha med i forestilling, slik som elektrisk musikk og teknologi. Jeg trenger å finne en person som både er utøvende musiker og komponist på samme tid, iallfall for de tre dagene vi arbeider sammen i desember, så får vi se hvordan det går framover. Jeg ønsker også å bruke teknologi, min drøm er å få laget ekstra armer til forestillingen, men det spørs om det lar seg gjøre.

Disse tre dagene skal også filmes og det skal avsluttes med en visning. Det er altså mye å tenke på i løpet av tre dager.
Når det gjelder det teknologiske må jeg gjøre noen undersøkelser. Jeg er nokså analfabet når det kommer til det teknologiske eller gjennomføringen. Det skal være mulig å ta det med på turne, samtidig bør det ha en narrativ funksjon. Jeg kan ikke ha med teknologi for teknologiens skyld. Jeg leter etter en forbindelse mellom sagamaterialet og teknologien, kan det for eksempel har med krigføring å gjøre. Hervors verden er hvor kjærlighet og krig foregår i et nærvær, i berøring med. Men dagens nærvær er distansert gjennom teknologien. Jeg husker en reportasje for en del år tilbake, hvor en amerikansk soldat i et jagerfly slipper en bombe og beskriver et juletre når bomben treffer den byen han sikter inn på. Kanskje det ligger en nøkkel i den opplevelsen?

Jeg for bare tenke videre og se om det dukker opp noen gode ideer.

Comments

comments