Grotesk realisme som estetikk

1
168

I mitt nye program blir grotesk realisme sentralt som fagteori. Dette er også en teori jeg skal legge fram på paperpresentasjonen i England i april. Grotesk realisme finner du hos den russiske språkfilosofen Bakhtin. Han er også kjent for dialogen som forutsetning for selvrefleksjon. I dialogen finnes det som ikke er vårt eget, men den andres perspektiv på vårt eget medvirkende. Språket kan kun leve i det dialogiske, skriver Bakhtin.
I den groteske realismen som tar sitt utgangspunkt i middelalderens karnevalstradisjonen finnes det en sentrifugal kraft som kan forrykke maktens normative nærvær og skape rom for framtidshåp. Den groteske realismen bærer med seg en befriende røst og handler om folkets latter, et emne som i følge Bakhtin, er for lite studert innenfor folkeminnevitenskapen og litteraturen.

Den groteske realismen representerer en annen verden som er utenom det offisielle systemet, en dobbeltgjenger til det normerende, den baserer seg på menneskeliv og menneskelige relasjoner uten å miste sitt kunstneriske sjikt, da den baserer seg på leken. Prinsippet for den groteske realismen er livets materielt – kroppslige prinsipp, det er kroppen som spisende, drikkende og elskende og kroppens naturbehov som er i fokus. Kroppen er uferdig da den stadig skaper og skapes: «Kroppen avslöjar sitt väsen som ett växande og sig självt överskridande element enbart i sådana akter som samlaget, havandeskapet, födselen, dödskampen, ätandet, drickandet, tilfredställandet av naturbehoven.»

Bakhtin fremhever grotesk realisme som en egen estetikk og degraderingen er et fremtredende trekk. Alt som er åndelig, ideelt og abstrakt blir ført ned til et materiellt kroppslig plan, hvor det framstår som en enhet. Dette får også en topologisk konsekvens, jorden blir det sentrale, det er her det fornyende foregår. (s. 31) Det andre trekket er det overskridende, det er en helhet og ingen klare og normerende grenser mellom kosmos, det sosiale og det kroppslige.

I og med at jeg velger grotesk realisme som estetikk må jeg også tøye noen grenser hos meg selv. Så gjenstår det å se hvordan det går.

1 COMMENT

Comments are closed.