Et av temaene disse høsten er fortellersirkel. Fortellersirkelen er fokus for en masterstudent og en del av EU prosjektet Tales. Fortellersirkel er et begrep som brukes i mange sammenhenger, det er snakk om ringfortelling, klassering osv. Gjennom praksis ønsker vi å finne ut av hva en fortellersirkel kan være. Praksisen er samtidig en pilot for å se på hvordan muntlig fortelling kan fungere i et klasserom innenfor en demokratisk tangegang.

I dag arbeidet vi med å forme en fortellersirkel. Vi arbeidet som følgende:

Først brukte vi Joseph Campbells situasjoner fra «hero with 1000 faces». Boken tar for seg hvordan en helt utvikles, og samfunnet med denne, gjennom heltens reise ut i et ukjent landskap. På denne reisen på helten gjennom visse faser/situasjoner for å bringe hjem ny kunnskap. Denne reisen er gjerne tegnet som en sirkel.  Dette skulle danne dramaturgien i oppsettet av en fortellersirkel. Situasjonen beskrevet hos Campbell ble plassert i en sirkel.

FullSizeRender[1]

Deretter tok vi for oss nøkkelkompetanser satt av EU og som vil være målsetningene med fortellersirkelen. Disse nøkkelkompetansene var skrevet på 5 lapper som tilsvarte de utvalgte kompetansene og under disse la vi gule post it lapper. På post it lappene skrev vi ned øvelser og fortellinger som kunne egne seg i en fortellersirkel, noen øvelser var hentet fra eget repertoar, andre fra bøker og noen skapte vi iforhold til denne sammenhengen. Øvelsene ble plassert på den kompetansen de kunne oppfylle.

FullSizeRender

Det neste vi så gjorde var å flytte øvelser fra kompetanser og over til situasjonene til Campbell, øvelsene skulle svare til Campbells fase. Første del i Campbells «heltereise» handler om å forberede seg til å reise, å få kallet, akseptere dette og få hjelp. Vi oversatte dette til å ruste seg eller skape trygghet blant deltakerne som deltar. Derfor ble det i første del plassert øvelser som både skapte trygghet og ga fortellerkompetanse.

På den måten skapte vi et utkast til gjennomførelse av fortellersirkel.

Comments

comments