Disse to første ukene i august er en slags overgangstid hvor planer for neste år skal legges. Iallfall skal du komme opp med ideer. Forrige uke hadde jeg en slags krise som jeg stadig plaget min gode venn Øystein med. Jeg trengte en fortelling som skal danne utgangspunkt for et program. Forrige store forestilling var emosjonelt krevende og en forestilling jeg følte hadde mye på plass, hvordan toppe dette? Så en dag løsnet det, jeg husker ikke helt hva jeg gjorde som ga utslaget, uansett jeg fant materialet! Nå gjelder det å finne den personlige inngangen til dette.

Denne høsten har jeg flere enkelt oppdrag og noen større prosjekter:

  • Havfrue prosjektet, jeg vet ikke helt hva det blir til ennå, men jeg leter etter fortellinger og studerer havfruen.
  • FEST – prosjektet – FEST har fått støtte fra EU og jeg var med på å skrive litt av søknaden, aksjonene her skal ha sin oppstart
  • Gamlebyen skole, jeg er tilbake som fast forteller på skolen, i første omgang denne høsten
  • Neste ”store forestilling”, den skal handle om skjoldmøyen. Jeg har en forkjærlighet for kvinnelige krigere. For noen år siden laget jeg forestillingen om Yrsa, som er inne på det. Denne gangen er det en kvinne som virkelig går i bresjen som viking. I første omgang trenger jeg å finne en god vinkling og en personlig inngang til materialet.

Etter så mange års arbeid som forteller, opparbeider du deg et sett med intuitive regler for hva som fungerer. Noen ganger må du tvinges til å bryte disse reglene, slik at du ikke stagnerer, mens noen regler blir som lovmessigheter du opererer etter.

Mulla Husayn (1500 tallet) sier følgene om fortelleren i Gamle Persia: ”Hvor mange regler er det for fortelleren? Åtte er svaret. Disse har lagt ut tidligere, men det er noen år siden og jeg tenkte at det kanskje er artig med et lite gjensyn med hvordan den ideelle fortelleren skulle oppføre seg:

• Fortelleren må ha studert fortellingen han ønsker å fortelle med sin mester… Han må ha repetert den så mange ganger at han ikke går i stå.
• For det andre, må han fortelle med veltalenhet og gjøre den spennende, og han skal ikke være ordinær eller kjedelig.
• For det tredje, må han må vite hva slags fortelling som passer for enhver forsamling, vite når han skal stoppe og lignende. Han bør for det meste fortelle det folk liker.
• Fire: Han bør av og til forskjønne sine fortellinger med vers eller rim, men ikke slik at det blir kjedelig.
• Fem: Han bør ikke komme med umulige eller overdrevne utsagn slik at han mister ansiktet blant folket.
• Seks: Han skal ikke komme med sarkastiske eller kritiske bemerkninger, slik at han blir mislikt.
• Syv: Han skal ikke true til seg betaling og ikke plage folket.
• Og for det åttende: Han skal ikke stoppe for tidlig eller holde på for lenge, men alltid holde seg til den gyllne middelvei.”

(Pellowski, ”The world of storytelling”, Bronx 1990, s. 208).

Comments

comments