Forskningsbasert undervisning

0
174

Jeg har to tirsdager på rad skrevet om kunstnerisk utviklingsarbeid som du kan lese om her og her. Ved å arbeide ved OsloMet er det et krav at undervisningen skal være forskningsbasert, men hva betyr det i realiteten? I den meste av litteraturen knyttet til dette betyr det at undervisningens innhold skal være relatert til det siste innenfor forskning (Grythe, 2011). Den forskningsbaserte undervisningen retter seg dermed mot innholdet noe som innebærer at det fort blir lærersentrert og formidlingen av dette blir teoretiske forelesninger.

Dette har ofte vært noe av den negative kritikken mot fortellerkunst: «det er for lite teori undervisning.» Studentene gjør et skille mellom teori og praksis, og at den første er det som «virkelig er forskning».

Førstelektor Grythe drøfter hangen til å anse forelesning som idealet knyttet til forskningsbasert undervisning og det det gjøres et unødvendig skille mellom den forskningsbaserte og den evidensbaserte undervisningen, hvor den siste ser ut til å ha større metoderikdom. (Grythe, 2011)

Min undervisning er praksisnær og metoderik, og jeg vil påstå at det meste av undervisningen er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid. Jeg påstår også at kunstnerisk utviklingsarbeid er lik annet vitenskapelig arbeid, og dermed er min undervisning forskningsbasert. Jeg bruker også teoretiske referanser inn i den praktiske undervisningen. Når vi for eksempel arbeider med undereventyr, så er hensikten både at deltakerne skal vite hva og hvordan undereventyr blir definert, historikk, hvordan de metodisk kan arbeide med undereventyr og hvilken samfunnsrelevans undereventyr har i vår samtid. Samtidig kan jeg ikke underslå studentenes tilbakemeldinger, det vil si at jeg ikke har lyktes helt. Jeg bør understreke det forskningsbaserte enda tydeligere.

Roes og Print skriver at innenfor sosial antropologien vil det kunstneriske utviklingsarbeidet fremme kunnskap som kanskje er mer meningsskapende enn det rent akademiske (Roes & Pint, 2017).

For meg fremmer teori og praksis hånd i hånd, flere veier til kunnen, samtidig som utforskning av det metodiske er en naturlig del av undervisningen.

Bibliography
Grythe, J. (2011). Forskningsbasert undervisning som evidensbasert praksis? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 386-397.
Roes, R., & Pint, K. (2017). The visual essay and the place of artistic research in the humanities. Palgrave Communications.

Comments

comments