Et begynnende nærvær hos Hervor

0
378

I mitt arbeid med Hervor, tenker jeg på hvordan ivareta autonomi i møte med teksten og å både få en kroppsliggjort erfaring og en kunnskap som strekker se ut over en skriftlig tekst. Jeg har en fornemmelse om at det ligger i et nærvær i tekst og prosess mot forestilling.

Den norrøne diktningen er et bredt område som strekker seg fra poesi til prosa. Disse tekstene kan sees på som remnisenser av tidligere erfaringer, fordi de bærer med seg tankemodeller og syn på verden som en gang har vært. Det kan derfor være en barriere å arbeide med en slik tekst fordi det synet på verden ligger langt unna mitt syn. For eksempel så er det slik at Hervor som barn og ungdom dreper et annet menneske, hvordan skal jeg forholde meg til den handlingen?

I sitt ufullførte verk «The visible and the invisible» tar den franske filosofen Maurice Merleau – Ponty (1908 – 1961) blant annet for seg forholdet mellom erfaring og verbalisering av denne erfaringen. Erfaringen er omgitt av en stillhet som ordene bryter ned (Ponty, 1968, s. 28). Erfaringen er stum og uvitende om sin egen mening. Merleau – Ponty innfører også begrepet «the flesh» som kan forstås som den levende kroppen, motsatt den objektive; det er den kroppen som ser, føler, smaker og lignende. Kroppen blir sett på noe som er oppmerksom på sitt nærvær og forhold til verden (Ponty, 1968, s. 54). Språket realiserer dette forholdet, språket er en måte å se verden på, hvor det skjulte skal gjøres synlig. Walter Benjamin snakker viktigheten av den historiske erfaringen. Denne historiske erfaringen som befinner seg i fortellingen om Hervor ligger langt unna min egen erfaring. Opplegget med å arbeide med teksten må derfor være praktisk, konkret og ofte kroppslig. Den første oppgaven for meg er å se igjennom fortellingen og finne temaer og så relatere egne erfaringer til disse temaene. Jeg har nevnt tidligere som det å være ved en grav, eller et forhold til en far. På den måten blir å arbeide med en tekst også et arbeid med minner og etiske problemstillinger.

Gjennomføres med støtte fra FFUK og FEST.

Comments

comments