Du som leser dette innlegget er enten en person som har funnet din identitet som forteller, eller du er en student som i et halv år skal studere dette fagområdet. Og kanskje du i etterkant finner ut at dette er noe du ønsker å arbeide videre med. Så for øyeblikket låner du en fortellers identitet hvor du skal fortære og forære fortellinger, hverdagslige hendelser eller episoder av mytiske øyeblikk.

Det er mange der ute som trenger å høre fortellinger for vi lever i en verden som ikke trenger murer, men broer. En fortelling er en bro, den fører deg fra det som har skjedd til det øyeblikket hvor det fortelles; det er en bro fra øre til munn; fra menneske til menneske, fra en kultur til en annen. Det mest naturlige er å tenke barnehage og skole som en naturlig arena for fortelleren. Det er det mange som tenker. Bibliotek er det neste man tenker og selvfølgelig hører muntlige fortellinger hjemme på et bibliotek.

Vær en entreprenør, hvilke andre arenaer trenger å høre fortellinger? Museer er en relativ ny, men spennende arena. Både i Norge og Sverige finner du nå fortellerarkivar eller fortellerkonservator. Den immaterielle kulturarven er felt som fortellere i liten grad berører bevisst og som museer nå må være aktive i forhold til. Feltet helse og estetikk er også et område som stadig blir mer aktuelt. Her finner du eksempler på hvordan bruk av eventyr kan hemme barns angst ved å være på et sykehus, eller bruk av folkeeventyr for å bearbeide sorg hos barn som har mistet en foreldre i kreft.

Vi har et selvfølgelig behov for å uttrykke oss kunstnerisk, men et scenerom trenger ikke å være en black box. En sommer turnerte jeg med en skandinavisk gruppe og vår scenerom var under et tre. Uterommet er magisk og her er det mange muligheter. Det har også blitt mer og mer populært å opptre hjemme hos folk. På den store fortellerdagen for noen år siden, opptrådte fortellere i Nord hjemme hos folk på bygdene. Kafeer og restauranter er også arenaer som egner seg for et fortelleruttrykk. Men det umulig å søke enda lenger etter det uortodokse som næringslokaler, fabrikker, butikk. Fortellingene kler oss, så hvorfor ikke en klesbutikk?

Det handler om å prøve seg ut, skape seg et marked og finne sin stemme i det offentlige rommet.

Comments

comments