Folkloristen kaller denne type fortelling for immunt virus, fordi det oppdaterer seg stadig. Temaet på Podkasten i dag er vandresagn. Du kan høre det her:

Eller på sound cloud her om du foretrekker det.

Et av de eldste vandresagnene er Polykrates-sagnet eller Ringen i fisken er et vandresagn som er blitt fortalt mange steder i Norge. I kortform er den slik:
En rik person kaster en gullring i havet og sier at det er like usannsynlig at han får denne ringen tilbake som at han skal bli fattig. Noen dager senere får han servert en fisk, og inne i fisken ligger ringen. Personen mister deretter rikdommen sin.

Sagnet kalles Polykrates-sagnet fordi en liknende fortelling finnes om den greske tyrannen Polykrates fra Samos. Polykrates var alliert med den egyptiske farao Amasis II, og i følge Herodot var Amasis redd for at Polykrates hadde for mye lykke med seg. Gudene kunne komme til å hevne seg på ham, og Amasis foreslo at Polykrates skulle kaste en av sine kjæreste eiendeler på havet for å formilde gudene. Polykrates kastet da en gullring med diamanter på havet, men noen dager senere ble det fanget en fisk som inneholdt ringen. Amasis brøt da alliansen.

Her er en variant av sagnet. Kilden er Andreas Fayes bok «Norske Folke-Sagn» fra 1844:
Paa Oure Prestegaard paa Nordmør boede for et Par Aarhundreder siden en Prest, Hr. Laurits Krabbe, som havde en Datter Susanne. Overmodig tog hun en Dag sin Guldring af Fingeren og slængte den fra Bryggen ud i Søen med de Ord: «Ligesaa umuligt som det er for mig at faae Ringen igjen, saa umuligt er det og for mig at blive fattig.»
Nogle Dage derefter kom en af Gaardens Husmænd med fersk Fisk til Prestegaarden, og i en af Fiskene blev Ringen funden. Det onde Varsel gik ogsaa i Opfyldelse. Susanne, som blev gift med en Borgermester i Throndhjem, kom i sin Alderdom tilbage til Oure, og boede i største Fattigdom paa Husmandspladsen Skibshavnen,hvor hun ikke havde andet at leve af end Renterne af en liden Capital, som hendes Bedstefader havde givet til Sognets Fattige.
Hendes Bedstefader Peder, hendes Fader Laurits Og Broder Peder Krabbe, gift med Biskop Krogs Søster Sidsel, vare Sogneprester til Oure næsten hele det 17de Aarhundrede.

Comments

comments