I går skrev jeg at eskapisme kanskje handlet om fantasi, det er bare noe jeg antar og ikke kan så mye om. Jeg fortsetter med fantasiens betydning for filosofien.
Kant mener at fantasien “connects concepts and their sensory representation (18)”. Fantasien har en transendal funksjon som gjør det mulig å “perceiving objects in the sensory flux of experience, so that conceptual cognition of the world becomes possible. (19)”

Det er kanskje feil av meg å bruke begrepet fantasi og at jeg heller skulle brukt begrepet “forestillingsevnen”. Jeg kan jo minimalt of filosofi og derav vet lite om det korrekte begrepet å bruke.

Uansett filosofene etter Kant følger opp med viktigheten av denne evnen for både fornuften og skaperevnen.
Fantasien er den mest kreative delen hos mennesket. For filosofen Fichte er fantasien å være nærværende, det vil si at når vi skaper indre bilder er vi nærværende (33).
I boken Fictional Realities : The uses of literary imagination” av matematikeren Jan Johann Albinn Mooij blir også de negative sidene av fantasien drøftet, som hvordan den påvirker virkelighetsoppfattelsen.

Men dette med nærværende indre bilder har vært et mantra i muntlig fortellerkunst. I de tidlige studieplanene var dette en del av definisjonen til muntlig fortellerkunst.
Forestillingsevnen er sentral både hos fortelleren og lytteren.

Om jeg skal løfte det over til fortellingen om Hervor, så representerer fortellingen en fjern tid. Den skal framstå som realistisk. Da finnes det kontekster med gjenstander som ikke finnes i dag. Da skal ikke bare forestillingsevnen gjenskape noe som man allerede kjenner til, men noe som kan framstå som noe ukjent, som man ikke har et tydelig bilde på, noe man ikke selv har erfaring med. For slik jeg leser filosofien er mye av tenkningen rundt forestillingsevnen en forbindelse mellom en “opplevelse” og fornuften.
Mens her må jeg på et eller annet vis erstatte denne “opplevelsen” gjennom ord og bevegelse, slik at det framstår som noe erfart hos lytteren.

Comments

comments