Da har den femte samlingen i AT425 blitt gjennomført. For en vidunderlig gjeng av fortellere! Det ble ikke så mye «opplegg» denne gangen, da det skulle settes av tid til de enkelte deltakernes egne små visninger. Det ble en rik opplevelse å høre de ulike fortellingene som har samme utspring. Det ergret meg selvfølgelig at jeg selv ikke fikk fortalt. Det skyldes den lange tilbakemeldingen hver enkelt deltaker fikk, og selv om jeg ønsket å korte ned tiden, kunne jeg ikke bryte inn. Jeg skal egentlig ikke «være lærer», men får likevel den funksjonen og det går på bekostning av eget arbeid. Nok om den «sutringen»!

Ulike fortellere hadde løst oppgaven på ulike måter og fortellingene kom fram som forskjellige kulturelle vitner om de ulike fortellernes bakgrunn, preferanser og stiler. Og ikke minst påvirket av den praksisen de til daglig forholder seg til.

Mette K som kom med kloke kommentarer, innførte begrepet: «Gnagepunkt» som opptok gruppen og som hver enkelt resonerte seg fram til ulike tolkninger av. Kan det være noe sånt som: Det som forstyrrer, det som er ubehagelig?

Ubehaget er interessant, for den opprinnelige konteksten av nok denne formen for fortelling ubehagelig. For meg er ubehaget knyttet til kvinnerollen som kommer fram. Den kvinnen som er avhengig av mannsverden, den kvinnen som formes av det patriarkalsk samfunnet. Kvinnen som loves bort av sin far og kvinnen som ikke kan leve uten mann.

Dyrerollen er også interessant. I en doktorgrad om «Beauty and the beast» står det blant annet: “As such a cultural prop, the Beast is encoded with the fears and anxieties of the
producing society. Such deeply encoded depictions are capable of simultaneously fascinating
and horrifying audiences—we are attracted at the same time that we are repelled. By
exploring the concept of Otherness presented within the various revisionary incarnations of
the Beast, one can gain a better understanding of a culture’s fears and social expectations of gender, sexuality, and humanity. At the heart of “Beauty and the Beast” are the questions: “Who is Other?” and by extension, “What is humanity?”” (“Beauty and the Beast” as Vehicle of Cultural Construction and Deconstruction A Dissertation Presented to the Graduate Faculty of the University of Louisiana at Lafayette In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Amanda L. Anderson). Dyret som en utforskning i det menneskelige er en spennende innfallsvinkel.

Ved neste runde skal vi ha online arbeid, det er også en ny innfallsvinkel.

Comments

comments