De vanskapte minnene

0
144

Fredag ble fredsprisen delt ut, for å hegne om de som har blitt påført smertefulle minner de aldri kan gjemme bort i glemselen. Minnene er avhengig av at man kan glemme, fordi det er da man får erfaring av hva et minne er, og det er det man husker som er med på å gi den enkelte en identitet. Men denne fredsprisen er for de som aldri kan glemme hvor grusomt det kan være å være med et annet menneske.

“Minnen av erfarenheter är en ständig omförhandling av mening. Att minnas är att ge mening åt något.” Dette sitat åpner en artikkel av Monika Edgren med. Edgren skriver om en bok av Karin Widerberg som hevder at å arbeide med minner er ikke å skrelle av, men å betrakte hendelser utfra nået.
Et arbeid med minner handler også om hvem som får lov til å tale og hvem som tier. Den muntlige kulturen handler også om de som tvinges til å tie. Den muntlige kulturen bærer med røster til de som har hatt makt til å forvalte minner og fortelle om det.

Det som er fint med denne fredsprisen er at den gir stemme til de som har måttet tie om sine minner. De som skaper dysfunksjonelle elementer i en strømlinjeformet retorikk.
Samtidig er det slik at ofte er det ikke ofrene selv som får tale sine minner ut, kanskje de ikke har stemme, kanskje de ikke har kunnskap til å sette minnene sammen til en overtalende fortelling. Det er gjerne andre, kanskje aktivister, som taler på vegne av dem.

I arbeid med minner, skal man ikke glemme at selv subjektet har flere røster i et minne, understreker Edgren. Derfor må det metodiske i arbeidet med minner, videreutvikles, for å fange alle de ulike dimensjonene knyttet til et minne.

Comments

comments