Category Archives: Serieroman

Revidering

Jeg er så heldig at jeg har fått meg en “skrivepartner” som jeg kan utveksle kapitler med nå og da. Hun er mer dreven når det gjelder skriving enn meg, så jeg gjør mitt beste for å komme med adekvate tilbakemeldinger.

Jeg holder fortsatt med første kapittel, her er det om å gjøre å la leseren bli kjent med hovedkarakteren. Min hovedkarakter er i ferd med å bli voksen når romanen åpner, det er forventet at hun skal gifte seg og at hun burde drive med kvinnesysler. Moren er en dominerende karakter som er opptatt av ætten som et forhandlingssted. Hun har bare døtre og hun anser dem som nokså verdiløse fram til de selv skal gifter og da blir et ledd i å skape gode allianser.

Min hovedperson heter Tova, hun er pliktoppfyllende, samtidig som er hun er usikker på om det livet de lever på gården er den eneste muligheten. Hun trekkes mot elven, fossen, fordi det representerer en vei ut og vekk. Samtidig som elven også symboliserer det som kommer til storgården der familien bor.

Jeg er i en periode hvor jeg skriver meg igjennom og redigerer plotet. Så må det historiske komme på plass etter at jeg har gjort dette. Jeg har funnet ut av hvor jeg skal legge romanen i sted, men jeg er nødt til å finne de rette navnene for 1000 – tallet som er tiden romanen er lagt til.

Nå arbeider jeg primært med synsvinkelen som jeg nevnte sist. Dette fører til små justeringer hele veien. Ellers liker jeg å skrive slik det som faller meg inn, jeg planlegger ikke så mye, men ser hvor teksten tar meg, hvor karakteren ønsker å gå etter som jeg blir kjent med henne. Revideringen kommer i etterkant, når jeg har skrevet meg gjennom et godt stykke og ser at det er løsninger der framme i elvemunningen.

Prolog og synsvinkler

Da har jeg landet i Norge igjen, kommet meg hjem fra England.

Siste uke har jeg arbeidet med en prolog til serieromanen. Det jeg har fått av kommentarer på denne og som jeg ikke var klar over, er at jeg har en tendens til å endre synsvinkel flere ganger i løpet av korte “skriveavstander”. Beskjeden til meg er at jeg skal ha en personal synsvinkel, synsvinkelen skal ligge hos personene i romanen. Som forteller er jeg vant til å ha synsvinkelen fra fortellerens blikk, slik at jeg raskt kan foreta overganger. Som forteller kommenterer jeg også gjerne det som skjer i fortellingen. Dette må jeg kutte helt i en serieroman, for ikke bare må jeg ha synsvinkel hos personene, synsvinkelen skal primært ligge hos hovedpersonen. Jeg vet ikke om dette er spesielt for serieromanen eller om det gjelder generell skriving innenfor fiksjon.

Jeg kjenner at jeg har problemer med dette, jeg opplever at romanen blir veldig flat ved å bare seg gjennom denne enes øyne. Det er kanskje en vanesak? Og det er sikkert grep som kan hjelpe til med å tvinge fram denne ene synsvinkelen, som å skrive i jeg – form eller se for meg at jeg er en fotograf i romanen.

En annen utfordring jeg har, er knyttet til selve prologen. Her åpner jeg med en fødsel, som jeg har tenkt skal komme igjen på slutten av første bok. Dette grepet kan også virke forvirrende. Personlig syns jeg det er en god ide, men kommentarer er at resten av boken da oppleves som retrospektiv. Jeg kan ikke bruke datoer som overskrift for å avhjelpe et av problemene som oppstår, nemlig overgangen fra noe som skjer senere i hendelsene enn der hvor romanen egentlig befinner seg.

Kalenderen, slik vi kjenner den i dag (Gregoriansk kalender) ble innført først på 1700 – tallet og min roman er lagt til begynnelsen av 1000 – tallet. Det blir derfor unaturlig å operere med datoer i romanen.

En løsning er “kill your darling”, altså å kutte prologen helt.

Å komme i gang

Som kanskje noen av leserne vet, er jeg i ferd med å forsøke meg som serieroman forfatter. Det som tidligere ble kalt husmorporno, kiosk litteratur og som nå også går under navnet underholdningsroman. Jeg ble kontaktet av et forlag etter å ha sendt inn et manusutkast.

Grunnen til at jeg sendte inn dette utkastet var fordi jeg trengte å komme inn i fortellingen om Hervor, det har vært vanskelig å finne støtte til forestillingen og jeg har savnet en inngangsport. Serieroman ble en løsning.

Etter at jeg har vært i møte med forlaget, påpekte de en del momenter som jeg må endre på. Fortellingen kan ikke foregå på 500 – tallet, slik jeg har lagt opp til. Jeg må flytte plotet opp til 1000 – tallet. Det vil si jeg må endre på karakterene og likevel prøve å beholde de samme plotet.

Jeg må få inn flere dialoger og jeg må ikke gå for fort fram i handlingen slik jeg nå gjør. En annen ting jeg gjør er at jeg skifter synsvinkel for ofte. Så her er det mye å ta tak i. Målet er at jeg skal ha første bok klar i august, det vil si det blir mye skriving på meg i sommer.

Tova er hovedkarakter i fortellingen. Hun er rundt sytten år når romanen starter. Hun har en meget dominerende mor som hun også er redd.

Jeg åpner romanen med en prolog hvor en fødsel er i gang. Det er denne delen jeg bearbeider nå. Jeg ønsket egentlig å skrive en ren vikingroman serie, men forlaget vil ikke ha dette. Ved å flytte det til 1000 – tallet. Må jeg ta hensyn til kristendommen. Jeg velger å la skjæringspunktet mellom hedning og kristendommen ligge som en grunnfortelling.
Det er en rekke historiske fakta jeg må sette meg inn i og jeg gjør research arbeidet ettersom scenene utspiller seg. Så for øyeblikket er det fødselen som er sentral.
Framover vil mandager være dagen jeg formidler om mitt langsomme arbeid med romanen.