Category Archives: Erotikk

,

Å øve på å være vulgær

Å øve er for meg et tveegget sverd. På den ene siden syns jeg det kan være stor stas å utfordre meg selv og oppdage at jeg har en progress. På den andre siden syns jeg det ofte er uhorvelig kjedelig, spesielt å øve alene. Jeg har tidligere fortalt om boksen med lapper som skal sørge for at jeg øver, det hjelper noe.

Jeg er muntlig, hvilket jeg ser på som et dessverre akkurat nå. Nå jeg øver kan jeg komme opp med mange gode ideer, som jeg burde ha skrevet ned. Samtidig syns jeg det er tiltalende å stole på at det viktige er det som kommer fram og at om jeg ikke husker det, var ikke ideen god nok.

Jeg øver altså på det vulgære programmet eller det med erotiske fortellinger, om man kan kalle det noe annet mer forlystende. Jeg hadde plukket ut en haug med vulgære fortellinger og når jeg begynner å fortelle dem inn, blokkerer jeg meg og tenker: men nei, det går jo ikke.

Et øyeblikk i prosessen, følte jeg at jeg fikk for mange vagina fortellinger på rekke og rad, så jeg har kuttet ut noe. Dette skjer kun gjennom øvelse. Ettersom jeg blir kjent med materialet, former det seg selv, et utvalg som flyter godt sammen står fram. Slik spikker jeg meg ned, kanskje, til noe som kan bli essensielt.
De tre første fortellingene er på plass, dette er fortellinger om kvinner som endre skaperverket, hvordan kvinner får seg en vagina og om en ungkar som sveiper kvinner. Du kjenner kanskje igjen noe, noe som gjør dem aktuelle for i dag. For det er noe av poenget. Fortellingene er hentet fra tradisjonen ja, men de klarer likevel å fange opp samtiden. Jeg må bare sørge for at de blir passe nok kontekstualiserte.

I går var jeg på en bachelorvisning, det var fint og varsom og bildene er fra visningen.

Svinsk

Du har kanskje fått med deg programlanseringen av årets fortellerfestival. Selv skal jeg opptre med et program jeg har forkjærlighet til, nemlig erotiske folkeeventyr. Jeg tar med meg noen favoritter fra tidligere opptredener jeg har hatt, men også noen nye fortellinger.

Jeg har tre utgangspunkt for skapelsen av programmet: det immaterielle, det litterære og det sceniske. La meg si noe om den immaterielle delen.
Gershon Legman hevder at vold mot kvinner er den egentlige pornografien. (Cornog & Perper 1999: s. 316) Han reagerte på at folkeminnevitenskapen ikke hadde noen problemer med å dokumentere populærkulturens aggressive bilder inkludert alt fra tortur til drap av barn, mens erotikken ble sensurert. Legman hever at det erotiske vitner om selve livets puls (Legman 1962 s. 200).

På 1800 – tallet var erotisk folklore et tema folkloristene holdt seg for gode til. Et ”hemmelig” tidskrift kalt Kryptadia eksisterte, her publiserte forskere anonymt erotisk materiale på tysk, italiensk eller fransk. Asbjørnsen & Moe kom også over disse fortellingene i sitt innsamlingsarbeid, men det ble aldri publisert på norsk under deres levetid. I ettertid har man ergret seg over at lite informasjon om informantene til våre norske folkeeventyr ble skrevet ned, men enda mindre finnes det knyttet til de erotiske folkeeventyrene. Hvem som fortalte? I hvilken sammenheng og hvorfor de ble fortalt? er tapt for ettertidens grundige refleksjon. Dette vil være fortellerforestillingens utgangspunkt. Den immaterielle kulturarven vil danne innholdsgrunnlaget.

Så får man se hvordan jeg kan fremme det gjennom fortellerforestillingen. 2018 er et europeisk kulturarvår, noe som inkluderer den immaterielle kulturarven. I den forbindelse settes det også et søkelys på den erotiske folkediktningen blant annet gjennom dannelsen av et nordisk nettverk som omhandler dette temaet og som har sitt andre nettverksmøte i Uppsala, Sverige våren 2018. Det tematiske er ytterligere understreket av den kulturelle endringen #MeToo medbringer. Dette får de erotiske tradisjonelle fortellingene til å framstå som politiske utsagn.

Dette fortellerprogrammet tar utgangspunkt i de erotiske folkeeventyrene perspektivert utfra samtiden og med fokus på sexisme. Det vil si at folkeeventyrene skal belyse ordninger og praksiser som tar for gitt systematisering av kjønn og seksualitet hvor enkelte skal være underlegne. Flere av disse folkeeventyrene har utgangspunkt i middelalderens Exempla hvor fortelligene ble brukt som eksempler av prester for å uttrykke kvinner som syndefulle skikkelser. I innsamlingene fra 1800 – tallet har fortellingene fått en ny funksjon, de skal uttrykke misnøye over autoriteter og maktpersoner blir latterliggjort gjennom hvordan de forsyner seg av kvinners seksualitet. Gjennom eksempler fra #MeToo ser man hvordan strukturene gjentas, den autoritære karakteren er riktignok byttet ut, men kvinnens plassering er satt fast.

,

Tradisjonelle fortellinger om erotikk #651

Tradisjonelle fortellinger om erotikk er samtidsaktuelle fordi de på sin måte viser hva det vil si å være mennesker som skal bevege seg innenfor rammer av normer og moral. Erotikk kan være en klisjefylt estetikk, utnyttelse av mennesker, salgsfremmende tiltak og latter og glede. I dette utvalget av fortellermateriale finner du alt fra vitser til myter.

Teresias avgjør
For lenge siden var det en spartaner og nymfe som fikk en sønn. Den sønnen vokste opp og ble til en mann. Og fordi han hadde litt gudeblod, litt spartaner blod, ble han en usedvanlig klok mann. Ja, det gikk rykter om hans visdomsord. Folk kom fra hele riket for å få råd. Mannen han nøt livet som menn flest.

Hver dag vandret han alene. Da tok han stokken i den ene hånden og vandret avsted. På en av vandringsturene, fikk han se to slanger som paret seg. De hadde viklet seg sammen og så vemmet over dette synet, tok mannen stokken og slo etter slangene for å skade eller drepe dem. Slangene som ble skremt av slaget, delte seg og forvant ned i hvert sitt hull i jorden.

I det samme begynte han å føle seg svimmel og han tok seg til ansiktet, og kjente at skjegget var borte. Det var en glatt hud der, som fersken. Han følte nedover for å kjenne på det dunkende hjerte. Men der var det kommet ut en bul, og akkurat den samme på den andre siden. Han kjente seg i skrittet og den var borte. Mannen, som het Teresias var blitt kvinne. Og hva kan en mann gjøre da? Teresias gjorde det beste ut av det. Han nøt livet som kvinne.

Kvinnen Teresias ble ikke mindre klok som kvinne. Hun var kanskje enda mer omringet nå enn før. Og hun glemte aldri å gå de lange vandringsturene sine. Teresias levde som kvinne i 8 år.

Så en dag, på en av disse turene, så fikk kvinnen Teresias igjen se disse to slangene pare seg. Da var ikke Teresias sen om å gripe om stokken sin og slå etter slangene, som delte seg og forvant ned i hvert sitt hull i jorden. Og ganske riktig ja, da Teresias kjente etter i ansiktet, svar skjegget på plass. Bulene var borte. Og da han kjente etter i skrittet, var den på plass i full vigør.

Teresias levde i mange år. Teresias ble gammel. Men han levde i en tid full av uro. Denne uroen skyldtes hovedsakelig et ektepar oppe på Olympen. Zevs og Hera. Denne gangen kranglet de om hvem som nøt elskovsakten best. Zevs mente det var kvinnen og Hera mente med sikkerhet at det var mannen. De ble ikke enige. Derfor tilkalte de hjelp. Og hvem andre enn Teresias kunne avgjøre dette. Han tok stokken sin i hånda og vandret den lange veien opp til Olympen.

Vel fremme, sa Teresias: «Jo deler du elskovakten inn i ti deler, vil mannen bare føle en del, for han kan bare føle med en del. Mens kvinnen føler med hele seg. Hun føler ni ganger så mye som mannen. Det er kvinnen som nyter det best».

Da Hera fikk høre det, ble hun så rasende: «Dødelige og ugudelige mann. Du skal aldri mer få se en kvinne». Så slo hun til Teresias over øynene, så han falt bakover. Så forsvant hun i
fullt raseri, for å starte en krig et eller annet sted.

Da Teresias slo øynene opp, så han inn i et mørke. Teresias var blitt blind. Og Zevs kunne ikke rette helt opp i Hera skader. Han gikk bort til den gamle mannen. Løftet han opp og plasserte stokken i hendene på den gamle. Han renset ørene på Teresias, slik at han kunne forstå fuglenes språk. Han strøk over øynene til den gamle, slik at han kunne se inn i fremtiden.

Teresias vandret fra Olympen, der han famlet seg frem med stokken i hendene. Og det sies, at det fantes ikke maken til sannsiger som Teresias, han spådde Ødipus, og Narcissus. Og han levde i hele 7 generasjoner.