To be in the storm

To be in the storm

Do you know about the giant Hræsvelg from Norse mythology? He was transformed into an eagle and sat in a high place, striking his wings and created the winds. Here, animals, nature and man have merged into a figure. This is how we, long ago, imagined that the winds...
Å være i stormen

Å være i stormen

Kjenner du til jotnen Hræsvelg? Han var omskapt til en ørn og satt på et høyt sted og slo med vingene slik at vindene ble skapt. Her har dyr, natur og menneske smeltet sammen til en skikkelse. Det var slik vi kunne, for lenge siden, forestilte oss at vindene oppsto,...
To be a reader

To be a reader

The Norse god Odin hung himself up in a tree, with a sword in his side to learn runes. This has become for me a picture of how painful it is for someone to learn to read. It was like that for my son. It caused his relationship to reading to be a painful chunk of loss....
To be a reader

Å være en lesende

Den norrøne guden Odin hang seg selv opp ned i et tre, med et sverd inn i sin side for å lære seg runer. Dette har blitt for meg et bilde på hvor smertefullt det er for noen å lære å lese. Det var slik for min sønn. Dette førte til at hans forhold til å lese ble en...
To be imaginative

To be imaginative

This week, I was going to write about storytelling for children, but then another topic appeared that I felt I had to say something about. In a way, this is also about telling for children. So this week, during a storytelling performance, a child exclaimed: «Oh,...
To be imaginative

Å være fantasifull

Denne uken hadde jeg tenkt å skrive om fortelling for barn, men så dukket det opp et annet tema som jeg følte at jeg måtte si noe om. På et vis handler dette også om å fortelle for barn. I uken som har gått, utbrøt et barn under en fortellerforestilling: «Å, hvorfor...