Bøygen #1

0
376

Bøygen er en fortellerlab hvor vi tar utgangspunkt i viewpoints som ramme for å arbeide med personlige fortellinger i et kollektiv. Viewpoints er en stadig referanse på master i estetiske fag/drama-teater og bestemte for å finne litt mer ut av det. Viewpoints er veldig generelt og kortfattet sagt en av mange alternative skuespillerteknikker utviklet av Anne Bogart og Tina Landau:

Her følger en logg fra den første fortellerlabben. Etter labben foretok jeg intervju som jeg vil legge ut senere når jeg har transkribert det. Temaet første gang var tempo og varighet.

Bøygen1

  1. Oppvarming

–       massasje

–       avspenning (hentet fra Viewpoints)

–       stemme

–       Huske på ”soft focus” (Viewpoints)

BøygenB

  1. Ensemble trening

Vi sto i sirkel og skulle bevege oss fram og tilbake samtidig uten avtale. Dette ble variert med tempovariasjoner.

Deretter gikk vi sirkel og skulle snu lik uten avtale, dette varierte vi også i tempo.

BøygenC

BøygenD

  1. Tempo og varighet gjennom bevegelse

Vi sto i sirkel og ga ”ensemblet” tre bevegelser som skulle gjøres i den samme rekkefølgen men med ulike tempoer og varigheter.

Sirkelen ble brutt og man arbeidet alene med bevegelsene, med fokus på tempo og varighet.

  1. Finne fortellinger

Med utgangspunkt i bevegelsene fant vi fortellinger. Her hjalp jeg til med stikkord.

  1. Vandring

Vi gikk i rette linjer, vi stoppet individuelt og gjorde bevegelsene.

Vi gikk i rette linjer, en stoppet og fortalte sitt bilde/fortelling, mens vi andre gjorde bevegelsene.

BøygenE

  1. Fortelling og tempo/lengde

Vi sto i sirkel, en og en gikk i midten av sirkelen og eksperimenterte med bevegelse og ord.

  1. Skape fortellingen

To og to gikk sammen og fortalte hver hverandre fortellingen

Deretter øvde vi individuelt med fortellingen.

BøygenF

  1. Komposisjon

Hver fortalte sin fortelling. To fortellinger ble brukt til å komponere ensemble med fortelling og bevegelse.

  1. Refleksjon

Gjennom 7 spørsmål reflekterte vi over prosessen.

Comments

comments