Trylleringen

Trylleringen

Temaet mitt innen for «å være» denne uken er å være i fortellingen. Her kommer det en fortelling om en karakter om forteller sin utrolige fortelling. I Kairo står en bygning som heter Maristan, det var hus for de gale. Dit kom noen reisende og traff på en pukkelrygget...