AT425 siste post

0
435

Da er AT425 nesten over, det mangler bare å ferdigstille rapporten. Siste post i prosjektet var ut i skolen og formidle om den immaterielle kulturarven, hvilket Emilie og Ine Mariel hadde ansvar for. Jeg fulgte med som observatør. Det foregikk i femtetrinn på en byskole her i Oslo og gikk over to skoletimer. Klassene lå ved siden av hverandre, så fortellerne kunne lett bytte klasse, noe som var planlagt, for det var ønskelig at elevene skulle høre to varianter av samme fortelling.

Det var veldig fint å være tilstede å høre og observere elevene. Elevene fikk i oppdrag å lytte etter likheter i fortellingene. Det som var den gledelig forunderligheten var at elevene kunne mye om folkeeventyr, de nevnte favoritt fortellinger, kunne en del av formularene (3tallslov og lignende) og brukte begrep som «på folkemunne» hvor de kunne redegjøre for hvorfor et folkeeventyr endret seg når det ble fortalt videre, at det for eksempel var betinget av fortellernes hukommelse.

Emilie og Ine Mariel fortalte glitrende og hadde fint opplegg. De har begge PPU, i tillegg til studiet Fortellerkunst. Læreren kommenterte at de var gode til å lede, og det skyldes jo PPU, i tillegg til deres kvaliteter som empatiske og lyttende personer i et klasserom selvfølgelig.

Jeg blir stolt av å se kommende fortellere som har god kompetanse i å være nærværende i fortelling og for lytterne. Jeg husker så altfor godt mine egne klønete opptredener i begynnelsen av karrieren, men jeg håper at jeg har overlevert mine egne fiaskoer til studenter slik at de kan handle annerledes.

Det ble en god og riktig avslutning på AT425, så får vi – alle de deltakende fortellerne – krysse fingrene for at vi kan fortsette med et annet prosjekt. Vi har iallfall søkt penger.

Comments

comments