Å utvide i det store og hele

0
70

Jeg har tidligere skrevet om hvordan jeg må flytte serieromaner opp fem hundre år. Det vil foregår på begynnelsen av 1000 tallet og jeg er da nødt til å la kristendommen være et element som kommer inn. Jeg har skrevet en halv første bok. Da jeg skrev det første utkastet som jeg sendte inn til forlagt, var tanken at den første boken skulle handle om Tova, moren til Hervor som jeg også lager forestilling om. Hervor skulle bli født og da være hovedperson i resten av bøkene. Det kan jeg ikke lenger. Nå skal alt dreie seg om Tova, men fødselen skal være med, jeg må bare flytte den til en senere bok. Jeg har tenkt å holde fast på det plotet jeg har planlagt for de seks bøkene som er et minimum når det kommer til serieromaner. Jeg må bare drøye del plotene litt lenger.

Jeg ønsker å åpne med en prolog. Når jeg forteller, liker jeg forflytninger, fordi det skaper spenning på en annen måte. Spenningen blir også knyttet til hvordan man kommer seg til den scenen som allerede er beskrevet.

I prologen beskriver jeg en flukt, og da blir det jo knyttet spenning til hvorfor er denne flukten inne i bildet.

En annen ting jeg funderer litt over, er hvor langt jeg kan trekke det erotiske. Jeg husker som ung at det erotiske var en “farlighet” som trakk meg mot serieromaner. Det ble jo kalt for “husmorporno”. Jeg har inntrykk av at det erotiske er tonet noe ned i de moderne serieromanene, men jeg er jammen ikke sikker. Kanskje du som leser vet noe om det.
Spørsmålet er hvor langt jeg kan trekke det erotiske på godt og vondt, uten av det blir spekulativt?

Jeg har også nå stedsplassert fortellingen, det skal jeg komme tilbake til. Jeg har tenkt å prøve å komme meg dit i sommer.