Å snike erotikken inn

0
103

Denne uken har jeg kommet ganske langt i den første boken og det ser ut som om jeg blir ferdig til august, som er min egen dødslinje. Jeg regner med at første utkast til den første boken blir ferdig denne uken. Jeg er i en prosess hvor jeg skriver på et mye mer detaljert nivå og dermed forskyver også hele plotet seg litt. Nå skriver jeg litt for å se hva som skjer. For å se hvordan romanen selv folder seg ut.

En av de tingene jeg prøver å fange er de erotiske detaljene. Tova som hovedperson er ung og søkende og merker seg detaljer, slik jeg selv husker det i min ungdom. Det kan være en bestemt håndbevegelse eller en prosaisk handling som vekker hennes interesse og fantasi. Foreløpig er hun alene om sin fantasi, hun våger ennå ikke å si det til noen, hun har aldri hørt noen snakke om det.

Det forventes friere til gården, vinterblotet er den store hendelsen, da kommer gjester og planer kan legges for potensielle allianser i framtiden. Så langt har Tova avfunnet seg situasjonen, fordi det er slik det er forventet og slik det har vært.

Det er derfor naturlig at Tova merker seg detaljene på de som er tilstede. Det er også forstyrrende, fordi det handler om følelser. Et ekteskap er en strategi og fremstår som teknisk, da kan følelser komme i veien. Moren er her den som overvåker det hele og som skal sørge for at følelser ikke kommer til overflaten. Hun har lært sine døtre om hvordan man kan smile med øynene selv om man er trist til sinns. Fasaden er viktig, fordi det er urolige tider. Det er to trosdiskurser som står i mot hverandre. Akkurat nå, da romanen begynner, er det to jarler som hersker og mer fritt spillerom for hvem man skal tro på. En eller gang ut i serien, vil derimot den grusomme kongen få makt og da blir det andre tider. Men for øyeblikket er romanen fanget av Tovas interesse og lyster.